į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Didįjį Jubiliejų pasitinkant
(2000)

Artėjanti tūkstantmečio pabaiga trapesnės prigimties žmonėms kelia nerimą, kartais net baimę; dažniau kalbama apie pasaulio pabaigą, padaugėjo pranašysčių apie galimas dangaus bausmes. Tą nerimą dar labiau sustiprina kasdieniai nepritekliai ir nesaugumas dabartinėje visuomenėje.

Krikščioniškas pasaulis, kurio mažyte dalimi esame ir mes, laukia ne tūkstantmečio ar pasaulio pabaigos, bet Jėzaus Kristaus gimimo 2000 m. Jubiliejaus. Dievo Sūnus Jėzus Kristus atėjo į žemę, prisiėmė mūsų trapią prigimtį ir paaukojo už mus savo gyvybę, o prisikėlęs iš mirties, jis visus žmones pakvietė pas savo Tėvą. Dėl šios priežasties Viešpaties gimimo Jubiliejus yra pilnas skaidraus džiaugsmo ir vilties.

Sugriuvęs komunizmas daugelį žmonių paliko kryžkelėje. Vieni iš jų greitai surado kelią į Tėvo namus, tačiau daugelis blaškosi tarp grubaus materializmo ir augančios naujosios pagonybės su prievartos, sekso ir daiktų kultu. Artėjantis Jubiliejus pasibels į visų žmonių duris ir pakvies pamąstyti apie nenykstančias vertybes, į pasaulį atneštas Jėzaus Kristaus. Prisiminsime ir netektis, kurias patyrė pasaulis ir mūsų Tėvynė, nutoldama nuo gyvybę teikiančio Šaltinio.

“Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius” (Žyd 13, 8). Jis vienintelis gali atnešti viltį žmonėms, žengiantiems per 2000 metų slenkstį. Jis ragina mus visiškai atsigręžti į dangaus Tėvą, kuris yra žmogaus ieškanti Meilė. Pirmas ir pats reikalingiausias žingsnis, įprasminant didįjį Jubiliejų – tai susitaikymas su Dievu ir vienų su kitais. Linkiu visiems žengti šį žingsnį, galintį sunaikinti mumyse visa, ko nenorėtume nusinešti į trečiąjį tūkstantmetį. Teveda mus į ateitį tas, kurį apaštalas Jonas pavadino tikrąja šviesa, apšviečiančia kiekvieną žmogų (plg. Jn 1, 9).

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt