į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pareiškimas spaudai
(1998 09 25)

Per visą atgimimo laikotarpį su dideliu susirūpinimu stebiu kai kurias televizijos laidas, neabejotinai darančias neigiamą įtaką Lietuvos piliečams, ypač jaunimui. Jos žlugdo tautos moralę ir skatina cinizmą, smurtą bei abejingumą dvasinėms vertybėms. Iš ypač pasižymėjusių negaliu nepaminėti Baltijos televizijos „Radijo šou” laidos.

Rugsėjo 23–24 dieną; Baltijos televizijos laidoje „Krantas” nuskambėjo daug neteisingų arba tendencingų teiginių, tiesiogiai nukreiptų prieš Katalikų Bažnyčią ir jos vadovus. Laidos žiūrovai buvo tikinami, neva Bažnyčios vyresnybė apmoka kai kuriuos abortus, kad beveik visi kunigai turi neteisėtas žmonas, kad Bažnyčios hierarchija esanti paslaptinga jėga”, kurios turi bijoti šalies piliečiai. Laidos autoriai pavienių kunigų klaidas, galbūt daug kartų apgailėtas, bando primesti visiems kunigams ir meta daugeliui dorai ir sąžiningai Dievui ir žmonėms tarnaujančiai dvasininkijai. Atsakingai pareiškiu, kad vyskupai gynė ir gins kunigų celibatą kaip Dievo dovaną Bažnyčiai. Tvirtinimas, kad Bažnyčios ganytojams rūpi tik išorinė kunigų laikysena, yra labai skaudus ir neteisingas, nes vyskupai išgyvena dėl kiekvieno kunigo suklydimo, skatina ne tik apgailėti, bet ir ištaisyti, kiek tai įmanoma, padarytų klaidų padarinius, tačiau niekada neskatino ir neskatina iškilusias problemas spręsti abortų pagalba. Visiškai neatitinka tiesos teiginiai, kad vyskupai toleruoja netvarkingą ir su kunigo pašaukimu nesuderinamą gyvenimą.

Matydamas didelę „Kranto” laidoje tendencingai pateiktos ir Lietuvos žmones klaidinančios informacijos žalą, negaliu tylėti. Šios laidos kūrėjai daro prielaidą, kad ir dėl kun. R. Mikutavičiaus dingimo yra kalti ne nusikaltėliai, bet Bažnyčios vadovai, kurie elgiasi panašiai kaip viduramžių inkvizijos laikais. Minėto kunigo tragedija man kaip ir visiems tikintiesiems skaudi, tačiau manau, kad kunigo nelaimę naudoti egoistiniams interesams – sumenkinti Bažnyčios autoritetą – nedora.

Dėkoju sąžiningiems žiniasklaidos darbuotojams ir visiems geros valios žmonėms, padedantiems ginti ir stiprinti Bažnyčią, tiek metų kentėjusią ir daugeliui tautiečių padėjusią nepalūžti sunkiausiuose išbandymuose. Į dvasinį prisikėlimą žengianti Lietuva tenetampa krikščioniškų pagrindų ardymo ir vieni kitų niekinimo šalimi. Aš tikiu, kad kurdami Lietuvos ateitį garbingi žmonės ieškos ir garbingų kelių.


 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt