į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Informacinė medžiaga

Kauno arkivyskupo paraginimas

 

Kviečiame Jus tapti Kauno arkivyskupijos rėmėju,
net neatvėrus savo piniginės!


Pagal naująjį LR "Labdaros ir paramos" įstatymą iš praėjusiais metais jau sumokėtų gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. Jūs galite paskirti Kauno arkivyskupijos veiklai paremti.

Konkrečios nuorodos, kaip užpildyti dokumentus norint paremti Kauno arkivyskupijos veiklą >>>

Kauno arkivyskupijos kai kurios veiklos sritys:

Arkivyskupijos Caritas: Kauno arkivyskupijos Caritas labdaros valgykla kasdien pamaitina iki 1000 nepasiturinčiųjų; arkivyskupija remia Senamiesčio vaikų dienos centrą, Caritas medicinos centre nemokama pagalba kasmet suteikiama aštuoniems šimtams žmonių, dar keliolika tūkstančių asmenų paremiami vaistais; be to arkivyskupijos Caritas vykdo ligonių tarnybos programą "Slauga į namus".

Arkivyskupijos Šeimos centras vykdo šias programas: Sužadėtinių rengimas santuokai; Šeimos išsaugojimo programa; Krizinio nėštumo programa; "Pažink save" (paaugliams skirta programa, kuria siekiama padėti jauniems žmonėms suvokti vertybes, paskatinti juos prisiimti atsakomybę už savo elgesį); Šeimos centre taip pat teikiamos nemokamos individualios konsultacijos dėl alkoholizmo, psichologinių ir kt. problemų. Be to, čia buriasi keliolika įvairių savitarpio pagalbos grupių (pvz., anonominiai alkoholikai, alkoholikų ir narkomanų artimieji ir kt.)

Arkivyskupijos Jaunimo centras siekia atnaujinti jaunimo veiklą parapijose bei suteikti galimybę jauniems asmenims bręsti tikėjimu ir liudyti jį savo gyvenimu. Todėl Jaunimo centras rengia jaunimo vadovus, remia jaunimo veiklą dekanatuose ir parapijose, skatina jaunimo grupių bendravimą ir bendradarbiavimą ir kt.

Arkivyskupijos Katechetikos centras rūpinasi vaikų bei suaugusiųjų katecheze, tikybos mokytojų dvasiniu ugdymu bei kvalifikacijos kėlimu, analizuoja ir skleidžia tikybos mokymo patirtį, bendradarbiauja rengiant vadovėlius ir kitas mokymo priemones, rūpinasi reikiamų mokymo priemonių bei literatūros aprūpinimu ir kt.

Arkivyskupijos muziejus siekia kaupti, saugoti ir populiarinti Kauno arkivyskupijos kultūros, istorijos ir meno paveldą. Kard. V. Sladkevičiaus memorialinio buto svetainėje vyksta įvairūs kultūros vakarai bei susitikimai. Muziejaus pastate (Valančiaus g. 6) rengiamasi įrengti nuolatinę Kauno arkivyskupijos dailės kūrinių parodą.

Kauno arkivyskupas metropolitas kasmet rengia spaudos konferencijas, kurių metu visuomenei pateikia praėjusių metų veiklos bei finansinę ataskaitą, aptaria svarbiausius ateinančių metų planus.

Išsamią informaciją apie Kauno arkivyskupiją galite rasti internete: http://kaunas.lcn.lt/Kauno arkivyskupas metropolitas


 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt