į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Pastoracinė medžiaga

ŠV. MIŠIŲ AUKOJIMO KAUNO BAŽNYČIOSE TVARKARAŠTIS

Patikslinta 2005 m. kovo 21 d.
Pastaba: Sumos šv. Mišios – tamsesniu šriftu. Palenktu šriftu – šv Mišios aukojamos tik nurodytą skliausteliuose periodą.

Parapijos pavadinimas Sekmadieniais
Šeštadieniais Šiokiadieniais
Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.00,
18.00
Šiokiadienių tvarka 7.00, 8.00, 9.00,
18.00
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
8.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.30 (09 01-07 01),
17.30

7.00, 8.00, 10.00,
17.30

7.00, 8.00,
17.30

Gerojo Ganytojo bažnyčia 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00 (09 01-06 01)
8.00, 9.00,
18.00

7.30,
18.00

Šv. Gertrūdos rektoratas 09.00, 11.00

18.00

18.00
Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapija
8.00,
10.00, 11.00,
12.30 (ligoninės koplyčioje)
10.00,
18.00
8.30,
18.00
Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija
8.00, 10.00
12.00, 13.30
8.00, 9.00, 10.00,
18.00
8.00, 9.00, 18.00
Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapija

8.00,
10.00, 12.00,
13.30 (09 01-07 01),
18.00
8.00, 9.00,
18.00
7.00, 8.00,
18.00
Kristaus Prisikėlimo parapija

(Mažojoje) 8.00
(Didžiojoje) 9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00

(M) 8.00 ir 9.00
(D) 18.00

(M) 7.00, 8.00
(D) 18.00

Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapija

9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
18.00

8.30, 9.30,
18.00
7.30,
18.00
Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą (Pažaislio) rektoratas 11.00 – –
Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) rektoratas 10.00,
12.00
,
18.00

10.00,
18.00

18.00 (II-V ir antrą mėnesio pirmadienį)
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapija
8.30, 10.30,
12.30
8.00,
18.00

18.00
Šv. Mikalojaus (benediktinių) rektoratas 10.00,
18.00
10.00,
18.00
10.00,
18.00
Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) rektoratas 10.00, 12.00 10.00 12.00
Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektoratas 10.00, 12.00,
17.00

17.00

17.00
Švč. Trejybės (Seminarijos) rektoratas 10.00 – –
Šventosios Dvasios (Šilainių) parapija
8.00, 9.00,
10.00 (vienuolyne), 10.30, 12.00, 13.30, 18.00
8.00, 9.00, 10.00, 18.00 8.00,
8.30 (vienuolyne), 18.00
Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapija 8.00, 10.00, 12.00, 15.00 (09 01-07 01), 18.00 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
18.00
8.00,
18.00

Koplyčios pavadinimas Sekmadieniais Šeštadieniais Šiokiadieniais
Šv. Jurgio (pranciškonų) koplyčia
Papilio g. 9
10.30,
18.00
– 18.00
Švč. Sakramento (studentų) koplyčia 19.00 – 12.00
19.00 (II,
09 01-07 01)

Vilkaviškio vyskupijos parapijos Kauno mieste

Parapijos pavadinimas Sekmadieniais Šeštadieniais Šiokiadieniais
Šv. Kazimiero (Aleksoto) parapija 9.00, 11.30,
18.00
(nuo 11 01 iki Velykų – 17.00)
9.00,
17.00
8.00,
17.00
Švč. M. Marijos Vardo (Aukštosios Panemunės) parapija 8.00, 10.00,
12.00,
16.00
9.00, 10.00 8.00,
18.00


<< atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt