į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Pastoracinė medžiaga

VELYKŲ TRIDIENIO IR ŠVENČIŲ PAMALDŲ kitose KAUNO arkivyskupijos
BAŽNYČIOSE TVARKARAŠTIS
2004 m.

Patikslinta 2004 m. balandžio 2 d.
Pastaba: Sąrašas abėcėlės tvarka. Dekanatų centrai – tamsesniu šriftu.

Parapijos pavadinimas Did. ketv. (K),
Did. penkt. (P),
Did. šešt. (Š)
Velykų sekmadienis II Velykų diena
Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija K 17.00
P 17.00
Š 17.00
9.00 10.00, 12.00
Babtų šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija K 19.00
P 19.00
Š 19.00
8.00 10.00
Balninkų šv. vyskupo Stanislovo parapija K 19.00
P 19.00
Š 19.00
9.00,
11.00
9.00, 11.00
Betygalos šv. Mikalojaus parapija ... 8.00  
Butkiškių šv. Jono Krikštytojo parapija K 17.00
P 17.00
Š 17.00
7.00 10.00
Čekiškės Švč. Trejybės parapija K 18.00
P 18.00
Š 18.00

8.00,
11.00 (koplyčioje)

10.00, 12.00
Deltuvos Švč. Trejybės parapija K 18.00
P 18.00
Š 18.00
8.00  
Domeikavos Lietuvos kankinių parapija

K 18.00
P 18.00
Š 20.00

6.00 12.00
Eržvilko šv. Jurgio parapija K 19.00
P 19.00
Š 19.00
8.00 12.00
Girkalnio šv. Jurgio parapija K 18.00
P 18.00
Š 20.00
6.00 11.00
Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapija K 18.00
P 18.00
Š 18.00
8.00,
10.30, 12.00
9.00, 10.30, 12.00
Josvainių Visų Šventųjų parapija K 19.00
P 19.00
Š 19.00
7.00 12.30
Juodaičių Nukryžiutojo Jėzaus parapija K 19.00
P 19.00
Š 19.00
9.00 11.30
Jurbarko Švč. Trejybės parapija

...

... ...
Kavarsko šv. Jono Krikštytojo parapija K 18.00
P 18.00
Š 18.00
8.00 12.00
Kėdainių šv. Juozapo parapija K 18.00
P 18.00
Š 18.00
8.00, 10.00, 12.00 8.00, 10.00, 12.00
Kėdainių šv. Jurgio parapija ... ... ...
Kulvos Švč. M. Marijos parapija K 19.00
P 19.00
Š 19.00
8.00 12.00
Kurklių šv. Jurgio parapija K 16.00
P 16.00
Š 16.00
10.00  
Lančiūnavos šv. Kazimiero parapija K 17.30
P 17.30
Š 18.00
10.00  
Lapių šv. Jono Krikštytojo parapija K 16.00
P 16.00
Š 18.00
10.00 10.00
Lyduokiai šv. arkangelo Mykolo parapija K 18.00
P 18.00
Š 18.00
7.00 11.00
Lyduvėnų šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija K 16.00
P 16.00
Š 16.00
6.00 10.00
Milašaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija Š 17.00 8.00 ...
Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia – 12.00 –
Pabaisko Švč. Trejybės parapija K 15.30
P 15.30
Š 15.30
10.00 11.00
Pagirių Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija K 17.00
P 12.00
Š 13.00
9.00 10.00, 11.00
Paliepių šv. Kryžiaus parapija ... 10.00 ...
Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus parapija K 17.00
P 17.00
Š 17.00
10.00 11.30
Pašilės šv. Barboros parapija K 17.00
P 17.00
Š 17.00
8.00 10.00, 12.00
Paupio Šv. Šeimos - Jėzaus Marijos ir Juozapo parapija –
–
Š 17.00
9.00 –
Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus parapija K 16.00
P 16.00
Š 16.00
9.00 10.00
Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų
... ... ...
Raudondvario šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija K 18.00
P 18.00
Š 21.00
8.00,
10.00
10.00
Rumšiškių šv. arkangelo Mykolo parapija K 18.00
P 18.00
Š 18.00
8.00 12.00
Siesikų šv. apaštatalo Baltramiejaus parapija K 17.00
P 17.00
Š 17.00
9.00 ...
Skarulių šv. Onos bažnyčia   10.00  
Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapija K 15.00
P 15.00
Š 15.00
10.00 14.00
Šėtos Švč. Trejybės parapija K 19.00
P 19.00
Š 20.00
7.30 12.00
Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilika
K 18.00
P 18.00
Š 18.00
8.00
8.00
Šventybrasčio parapija K 16.00
P 16.00
Š 16.00
12.00 –
Taujėnų šv. Kryžiaus išaukštinimo parapija K 17.00
P 17.00
Š 17.00
7.00 ...
Ugionių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia ... 12.00  
Ukmergės šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija K 18.00
P 18.00
Š 18.00
8.00,
12.00, 18.00
8.00, 10.00, 12.00, 18.00
Ukmergės Švč. Trejybės parapija K 18.00
P 18.00
Š 18.00
7.30,
9.30, 11.00
9.30, 11.00, 18.00
Užunevėžių Švč. M. Marijos parapija K 16.00
P 16.00
Š 16.00
10.00 –
Vadžgirio šv. Juozapo parapija
K 16.00
P 16.00
Š 16.00
6.00 10.00
Veprių Švč. M. Marijos Rožančinės parapija K 18.00
P 18.00
Š 18.00
8.00 ...
Vidiškių Švč. Trejybės parapija K 18.30
P 18.30
Š 18.30
8.30 ...
Viduklės šv. Kryžiaus parapija K 19.00
P 19.00
Š 19.00
7.00 10.00
Vilkijos šv. Jurgio parapija K 18.00
P 18.00
Š 19.00
8.00 10.00
Žaiginio šv. Antano Paduviečio parapija K 15.00
P 15.00
Š 22.00
7.00 –
Žeimių Švč. M. Marijos Gimimo parapija K 18.00
P 18.00
Š 18.00
8.00 12.00
Žemaitkiemio šv. Kazimiero parapija K 16.00
P 16.00
Š 16.00
11.00 13.00


<< atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt