į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Pastoracinė medžiaga

VELYKŲ TRIDIENIO IR ŠVENČIŲ PAMALDŲ KAUNO BAŽNYČIOSE TVARKARAŠTIS
2004 m.

Patikslinta 2004 m. balandžio 5 d.
Pastaba: Prisikėlimo iškilmių Velykų sekmadienį pradžia – tamsesniu šriftu.

Parapijos pavadinimas Did. ketv. (K), Did. penkt. (P),
Did. šešt. (Š)
Velykų sekmadienis
(balandžio 11 d.)
II Velykų diena
Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
K 10.00, 18.00
P 18.00
Š 20.00
8.00,
10.30, 11.30, 13.00, 18.00
8.00, 9.00, 10.30, 11.30,
18.00
Šv. Antano Paduviečio parapija
K 17.30
P 17.30
Š 19.00
8.00,
10.00, 11.00, 12.00, 17.30
8.00, 10.00, 12.00, 17.30
Gerojo Ganytojo parapija K 18.00
P 18.00
Š 19.00
8.00,
11.00

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

Šv. Gertrūdos rektoratas

K 18.00
P 18.00
Š 23.00

7.00,
11.00
18.00
Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapija
K 17.00
P 17.00
Š 20.00
8.00,
10.00, 11.00,
12.30 (ligoninės koplyčioje)
8.30, 10.00,
18.00
Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija
K 18.00
P 18.00
Š 18.00
8.00,
12.00, 13.30
8.00, 10.00, 12.00, 13.30
Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapija

K 18.00
P 18.00
Š 19.00
8.00,
10.00, 12.00,
18.00
8.00, 10.00, 12.00, 18.00
Kristaus Prisikėlimo parapija K 18.00
P 18.00
Š 19.00
8.00 (didžiojoje),
mažojoje: 10.00, 11.00, 12.00, 18.00
8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.00
Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapija K 18.00
P 18.00
Š 19.00
8.00, 9.00 (lenkų k.), 10.00, 11.00, 17.00 8.00, 9.00 (lenkų k.), 10.00, 11.00, 17.00
Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą (Pažaislio) rektoratas – 11.00 –
Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) rektoratas K 18.00
P 18.00
Š 22.00
8.00,
12.00
10.00
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapija
K 18.00
P 18.00
Š 19.00
8.00,
10.30
8.30, 10.30, 12.30
Šv. Mikalojaus (benediktinių) rektoratas K 18.00
P 18.00
Š 20.00
10.00,
18.00
10.00
Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) rektoratas

K 17.00
P 17.00
Š 21.00

8.00,
10.00
10.00
Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektoratas K 17.00
P 17.00
Š 22.00
8.00,
10.00, 12.00, 17.00
10.00, 12.00, 17.00
Švč. Trejybės (Seminarijos) rektoratas – – 10.00
Šventosios Dvasios (Šilainių) parapija
K 19.00
P 19.00
Š 19.00
8.00,
10.00 (vienuolyne), 10.30, 12.00, 13.30, 19.00
8.00, 9.00, 10.00 (vienuolyne), 10.30, 12.00, 13.30, 19.00
Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapija K 18.00
P 18.00
Š 20.00
8.00,
10.00, 12.00, 18.00
8.00, 10.00, 12.00, 18.00

Koplyčios pavadinimas Did. ketv. (K), Did. penkt. (P),
Did. šešt. (Š)
Velykų sekmadienis II Velykų diena
Šv. Jurgio (pranciškonų) koplyčia
Papilio g. 9
K 18.00
P 15.00
Š 20.00
18.00 18.00
Švč. Sakramento (studentų) koplyčia – 19.00 12.00

Vilkaviškio vyskupijos parapijos Kauno mieste

Parapijos pavadinimas Did. ketv. (K), Did. penkt. (P),
Did. šešt. (Š)
Velykų sekmadienis II Velykų diena
Šv. Kazimiero (Aleksoto) parapija K 17.00
P 17.00
Š 17.00
8.00,
11.30
8.00, 11.30
Švč. M. Marijos Vardo (Aukštosios Panemunės) parapija K 18.00
P 18.00
Š 19.00
8.00,
10.00, 12.00
10.00


<< atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt