į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

ATSAKYMAI

Klausimas:
 • Norėtųsi sužinoti kodėl atgavus Nepriklausomybę Sinodą organizuoja tik Kauno arkivyskupija? Juk būtų daug racionaliau paruošti visų Lietuvos vyskupijų bendrą Sinodą, nei visų atskirai po vieną. O gal tai ir bus viskas? Ar Sinodo nutarimai, kurie be abejo bus, nepadarys Kauno arkivyskupijos, dvasiškių ir tikinčiųjų "išrinktaisiais, teisingaisiais, pavyzdingaisiais" o likusieji - tamsioji liaudis? Gal tai Lietuvos Vyskupų Konferencijos nesusikalbėjimas?

 • Atsakymas:
 • Pagal katalikų Bažnyčios teisę Sinodas yra šaukiamas vienos vyskupijos rėmuose. Tokiu atveju į jį įmanoma pakviesti daugiau pasauliečių tikinčiųjų. Kuomet kalbama apie kelias vyskupijas, tai jau vadinama nebe Sinodu, o daliniu susirinkimu (analogija su vi-suotiniais Bažnyčios susirinkimais), kuriame daugiau atstovaujama dvasininkija. Tikrai Kauno arkivyskupija neturi pretenzijų būti „išrinktąja, teisingąja ir pavyzdingąja“, kitus laikydama „tamsiąja liaudimi“. Kaip liudija kitų kraštų patirtis, kuomet vienoje vyskupijoje įvyksta sinodas, jo nutarimais pasinaudoja ir kitos tos šalies vyskupijos. Kita vertus, vyskupijos sinodas negali prieštarauti jau priimtiems vyskupų konferencijos nutarimams. Kiek žinome, kitos vyskupijos taip pat galvoja apie sinodų surengimą, tačiau prieš pradedant ruoštis sinodui, visada reikia daug ką pasverti.

 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

   

   

  © Kauno arkivyskupijos kurija
  Atnaujinta 2002 05 10

  © Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
  Rašykite: info@kn.lcn.lt