į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

ATSAKYMAI

Klausimas:
 • Esu kiek nustebęs, kad Lietuvos vyskupai vis dar oficialiai nepareiškė savo nuomonės dėl Lietuvos politikų pastangų įpainioti Lietuvą į pasiruošimus karui Irake. Suprantu, čia gal bijomasi pakenkti Lietuvos narystei NATO ar norima nutylėti dėl šventos ramybės, kad niekas nekaltintų Lietuvos Katalikų Bažnyčios, esą ji kišasi į politiką. Lietuvos vyskupai aiškiai išdėstė bažnyčios nuomonę dėl abortų, dirbtinio apvaisinimo, net kreipėsi į rinkėjus prieš Prezidento rinkimus. (Visus šiuos galima rasti oficialiuose LKB, vyskupijų ir Vyskupų konferencijos tinklalapiuose) O štai dabar - tyla. Žinoma, Popiežius šiuo klausimu jau ne kartą kreipėsi į pasaulio politikus ir visus geros valios žmones, tačiau man dar neteko girdėti, kad mūsų vyskupai ar bent jau karo kapelionus kuruojantis vyskupas atviru laišku paragintų politikus neįtraukti Lietuvos į jokius karus. O jei dėl šios nuostatos mums neleis įstoti į NATO - ką gi, išgyvensime ir be šios organizacijos, bet išliksime krikščionimis.

 • Atsakymas:
 • Tarybiniais laikais buvo paprotys po kompartijos genseko pranešimo visi maženieji, aplenkdami vienas kitą, skubėdavo antrinti. Bažnyčioje yra tokia praktika: Bažnyčios nuostatą svarbiais klausimais paskelbia Šventasis Tėvas ir nėra būtina viso pasaulio vyskupams dar kartą ją pakartoti. Jūs gerai žinote, kiek Jonas Paulius II deda pastangų, kad Irake neprasidėtų karas. Šiuo metu vyskupai ragina tikinčiuosius melstis už taiką Irake ir pasaulyje. Panašiai daro ir Lietuvos vyskupai. Malda už taiką yra ne mažiau svarbu už kalbas ir demonstracijas. Lietuvoje dar neužmiršome, kaip katalikų dvasiškiai buvo prievartaujami "kovoti už taiką" ir tai buvo pati bjauriausia totalitarinio rėžimo politika, nes sovietams rūpėjo ne taika, bet viešpatavimas pasaulyje. Kadangi dauguma nūdienos kovotojų už taiką vienašališkai kalba prieš JAV, bet tyli apie Irako užmačas, gal tai ir skatina vyskupus daugiau melstis už taiką, bet mažiau kalbėti.

 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

   

   

  © Kauno arkivyskupijos kurija
  Atnaujinta 2002 05 10

  © Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
  Rašykite: info@kn.lcn.lt