į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

ATSAKYMAI

Klausimas:
 • Kodėl keliami kas penkis metus kunigai?

 • Atsakymas:
 • Lietuvos Vyskupų Konferencija yra nutarusi, kad klebonas į parapiją paprastai skiriamas septyneriems metams, po to - gali būti iš naujo paskirtas kitiems septyniems metams, tačiau ši taisyklė nėra prilyginama kažkokiai nepajudinamai "šventajai karvei". Jei vyskupas mato, kad kunigas bus naudingesnis kitoje vietoje, jis, remdamasis sielovadiniais motyvais, turi teisę kunigą perkelti. Būna atvejų, kai dėl žmogiško silpnumo kunigas savo elgesiu pradeda piktinti žmones ir nebegali dirbti konkrečioje parapijoje. Tai irgi gali būti susiję su iškėlimu ir, savaime aišku, tad bus paliestos ir kitos parapijos, nes reikia rasti kitą kunigą iškeltojo vieton ir bus sunku išvengti pasipiktinimo tų žmonių, kurie buvo patenkinti savo klebonu. Vikarų darbas apskritai nėra saistomas jokių nustatytų terminų, o apie viską jų atžvilgiu sprendžia vyskupas, vadovaudamasis sielovadine situacija vyskupijoje. Apskritai, atsižvelgiant į kunigų trūkumą, sunkoka tikėtis, kad bent vienas kunigas gali būti 100% užtikrintas, jog išbus visus nustatytus septynerius mietus. Žinoma, būna ir kitų atvejų, kai kunigas užsibūna vienoje parapijoje pernelyg ilgai, spėdamas pakrikštyti tos pačios šeimos tėvus, vaikus, o gal ir net anūkus. Kažin, ar toks "tėvelis", tapęs beveik šeimos nariu, kartais neveda parapijiečių į sustingimą ir abuojumą. Pagrindinis kunigų perkėlimo motyvas ir yra sielų gerovė - siekis, kad tikintieji kaip galima labiau pajustų Dievo globą ir malonę, tekančią per kunigo asmenį.

 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

   

   

  © Kauno arkivyskupijos kurija
  Atnaujinta 2002 05 10

  © Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
  Rašykite: info@kn.lcn.lt