į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

ATSAKYMAI

Klausimas:
 • Garbė Jėzui Kristui! Esu išsiskyrusi, vyras paliko šeimą prieš septynis metus, santuokoje isgyvenau penkiolika metų, auginu du vaikus, man keturiasdešimt vieneri, visą gyvenimą esu gana aktyviai praktikuojanti katalikė. Vis dažniau pajuntu poreikį siekti dar didesnio artumo su Dievu. Jaunystėje svajojau būti vienuole, bet nežinojau, kad ir tais laikais buvo slapti vienuolynai. Visą laiką dėl to jaučiu didžiulę nuoskaudą. Ar yra kažkas panašaus pasauliečių gyvenime, kur aš galėčiau dalyvauti? Kas yra pasuliečiai tretininkai? Kokia jų veikla? Dėkoju. Sudiev.

 • Atsakymas:
 • Noras geriau pažinti katalikų tikėjimo dvasinius lobius ir stengtis jais pasinaudoti savo kasdieniniame gyvenime yra tikrai pagirtinas. Pašvęstasis gyvenimas, be abejo, pasižymi atsiskyrimu nuo pasaulio, tačiau ir gyvenant šeimoje, niekas nedraudžia tikinčiajam išgyventi tą pačią charizmą, kaip ir pašvęstojo gyvenimo institutų nariai. Visdėlto, turbūt reikėtų priimti, jog Jūsų gyvenimas yra toks, koks yra. Svarbu su dėkingumu priimti savo gyvenime viską tikint, kad Dievas gali pasinaudoti bet kuo, kas mums nutinka idant visa pakreiptume dar geresne linkme; mums gi, svarbu stengiantis nuoširdžiai įvykdyti visa tai, ko iš mūsų yra pareikalaujama kiekvieną dieną. Jūs tikriausiai kalbate apie apaštališkojo gyvenimo bendrijas. Prie kai kurių pašvęstojo gyvenimo institutų yra telkiami pasauliečiai, kurie, gyvendami savo įprastą gyvenimą, į jį rūpinasi įnešti ir konkrečios bendruomenės charizmą bei dvasingumą. Iš Lietuvoje esančių vienuolynų, plėtojančių tą veiklą, žinomiausi yra pranciškonų tretininkai, šv. Jono bendruomenės oblatai, pasauliečiai telkiasi ir prie dominikonų, marijonų, seselių karmeličių. Galėdama naudotis internetu nesunkiai susirasite šių vienuolijų puslapius per Katalikų interneto tarnybą adresu www.lcn.lt Norėtųsi palinkėti Jums, kad tikrai rastume atgaivą savo sielai!

 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

   

   

  © Kauno arkivyskupijos kurija
  Atnaujinta 2002 05 10

  © Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
  Rašykite: info@kn.lcn.lt