į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

ATSAKYMAI

Klausimas:
 • Garbė Jėzui Kristui. Prieš porą savaičių palaidojau savo tėvelį. Jo gyvenimas nebuvo katalikiškas, nors jis buvo krikštytas, palaidojom irgi katalikiškai. Jis buvo išgeriantis žmogus ir tik į gyvenimo pabaigą suprato, kad pats sugriovė savo gyvenimą. Jis buvo ramus ir tylus žmogus, todėl tik retsykiais prasprūsdavo dejonė, kad jis nieko nebegali pakeisti, tačiau aš nežinau, ar jis susitaikė su Dievu. Jis buvo labai nelaimingas, bet geras žmogus, tačiau, kokios buvo jo mintys apie Dievą aš nežinau. Aš esu tikinti. Tikėjimas Kristumi ir gyvenimas pagal katalikų tikėjimą man yra ypatingai svarbūs dalykai, todėl būčiau visiškai rami, jei tėvas būtų gyvenęs katalikiškai. Tuomet su didžiausia Viltimi laukčiau mūsų susitikimo. Dabar gi man neužtenka tikėjimo, kad aš su juo susitiksiu, kad Dievas jo pasigailės ir tai kelia baisią širdgėlą. Ar galėtumėte kaip nors mane paguosti? Ar ne žmogaus valioje atsakyti į šį klausimą?

 • Atsakymas:
 • Netekties skausmas ir laidotuvių rūpesčiai, tikriausiai, dar pernelyg gyvi Jūsų širdyje, kad būtų įmanoma visiškai objektyviai vertinti situaciją. Visdėlto, pasitikėti Dievo gailestingumu privalome mes visi. Tik tas žmogus, kuris sąmoningai atmeta jam siūlomą Dievo malonę, gali būti laikomas pasmerktu, tačiau net ir tuo atveju negalime būti dėl to tikri. Susitaikymas su Dievu nebūtinai trunka ilgus metus. Gali būti, jog tam užtenka ir trumpos akimirkos, nušviečiančios viską ir vedančios prie Dievo meilės, kuri drauge sumišusi su gailesčiu dėl prarastų gyvenimo galimybių. Nepamirškime, kad Evangelijoje aprašomoje Kristaus mirties scenoje besigailinčiam galvažudžiui pakako tik kelių žodžių, tačiau ir jie buvo pagrindu Kristui ištarti: "Šiandien su manimi būsi rojuje". Apaštalas Petras sako apie Dievą: "Jam brangus bet kurios tautos žmogus, kuris jį myli ir teisingai gyvena". Jūs parašėte gerų žodžių apie savo mirusį tėvelį ir reikia viltis, jog visa tai, ką gera jis padarė savo gyvenimo kelyje, o taip pat ir Jūsų tikėjimas bei malda už jį nenueis veltui.

  Visdėlto Jūsų klausimas savyje slepia ir kitą aspektą. Jūs rašote: "Neužtenka tikėjimo, kad aš su juo susitiksiu"... Jį būtų galima išreikšti ir taip: "Nesu tikra. ar pati ten pateksiu..." Neužmirškime, jog mes turime galvoti ir apie save, kad būtume verti laimingos amžinybės. Kaip tik todėl toji krikščioniška viltis guodžia mus, kai galvojame apie savo mirusius, tačiau drauge ir patys privalome gyventi viltimi, kovodami su savo silpnybėmis ir siekdami laimės. Drąsos ir stiprybės Jums. Dievas tikrai yra kur kas gailestingesnis, nei kartais Jį tokiu nori pavaizduoti žmonės.


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

   

   

  © Kauno arkivyskupijos kurija
  Atnaujinta 2002 05 10

  © Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
  Rašykite: info@kn.lcn.lt