į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

ATSAKYMAI

Klausimas:
 • Ganėtinai dažnai minite frazę "dispensa nuo santuokinės formos". Ką tai reiškia? Gal galėtumėte išvardinti, kokiais atvejais pagal Kanonų teisę yra užsitraukiama ekskomunika. Ačiū!

 • Atsakymas:
 • Išsireiškimas "dispensa nuo santuokinės formos" reiškia, jog vyskupas leidžia konkrečiu atveju nesilaikyti katalikų Bažnyčioje nustatytos santuokinės formos, būtent: kad santuoka būtų sudaroma, dalyvaujant katalikų dvasininkui ir dviem liudytojams. Ši dispensa naudojama tais atvejais, kuomet besituokiantis pareiškia norą tuoktis ne katalikų bažnyčioje, drauge siekdamas išlaikyti vienybę su Bažnyčia, kaip tikinčiųjų bendruomene. Jei katalikas susituoktų kito tikėjimo apeigomis, neturėdamas tokio leidimo, jis formaliai savo elgesiu pareikštų, jog atsisako katalikų tikėjimo ir tokiu atveju jam gali būti taikoma Jūsų minima ekskomunikos bausmė. Kas dėl atvejų, kuomet taikoma ekskomunikos bausmė, sąrašo, bijau, kad tokio baigtinio sąrašo pateikti, ko gero, neįmanoma. Yra nurodyta apie dešimt atvejų, kuomet ekskomunika, kaip bausmė, įvardijama tiesiogiai. Pavyzdžiui, ekskomunika taikoma apostatui, eretikui ar schizmatikui (tikiuosi, kad kitu klausimu nebus prašoma išsamiai aiškinti kiekvieną terminą?!), ekskomunika baudžiami Švenčiausiojo Sakramento išniekintojai, pasikėsinusieji į Romos Popiežių, ekskomunika taikoma asmeniui, apeliuojančiam į Visuotinį Susirinkimą dėl popiežiaus padarytų sprendimų, ekskomunika taikoma kunigui už tiesioginį išpažinties paslapties išdavimą, taip pat kunigui, kuris, pasinaudodamas išpažintimi, mėgina palenkti išpažintį atliekantį asmenį nuodėmei prieš šeštąjį Dievo įsakymą, taip pat ekskomunika taikoma abortą darantiems asmenims. Be šių atvejų dar yra visa eilė normų, kuriose ekskomunika įvardijama, kaip galima, bet neprivaloma bausmė, kurią parenka vyskupas ar bažnytinis teismas, atsižvelgdami į nusikaltimo sunkumą. Vis dėlto manyčiau, kad geriau stengtis sąžiningai gyventi, negu gyventi tik taip, kad išvengtum bausmės. Visi gerai žinome, kad grasinimai ir bausmės gyvenimo nepataiso.

 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

   

   

  © Kauno arkivyskupijos kurija
  Atnaujinta 2002 05 10

  © Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
  Rašykite: info@kn.lcn.lt