į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

ATSAKYMAI

Klausimas:
 • Sveiki. Visai neseniai suzinojau, kad šie metai - Eucharistijos metai. Tai reiškia (kiek supratau) suteikima visuotiniai atlaidai. Norėčiau paklausti, o kas tie visuotiniai atlaidai, jei bet kuris kunigas atleidžia nuodemes? Ačiū.

 • Atsakymas:
 • Visuotiniai atlaidai nėra lygūs nuodėmių atleidimui, kaip kartasi klaidingai rašoma pasaulietinėje spaudoje. Susitaikinimo sakramentu Dievas atleidžia kaltę, bet nusidėjęs žmogus vis tiek turi atlyginti savo nuodėmėmis, meilės Dievui ir žmonėms stoka padarytą žalą. Šitaip susikaupusią meilės skolą po mirties žmogus grąžina apsivalydamas skaistykloje. Tačiau, Popiežius būdamas Kristaus vietininkas pasaulyje, Kristaus vardu tą skolą gali nubraukti visuotiniais atlaidais.

  Eucharistijos metų visuotiniai atlaidai.

  Šiemet švenčiamų Eucharistijos metų proga, norėdamas pagyvinti eucharistinį kultą ir pagilinti tikinčiųjų tikėjimą Kristaus tikrovišku buvimu Eucharistijos sakramente, popiežius Jonas Paulius II nusprendė suteikti visuotinius atlaidus visiems kas maldingai ir nuoširdžiai dalyvauja Eucharistijos šventime. Apaštalinės penitenciarijos, tai yra aukščiausiojo bažnytinio teismo sprendžiančio vadinamojo vidaus forumo, tai yra su sąžine susijusius klausimus, vadovas kardinolas James Stafford paskelbė dekretą, kuriuo nurodomos visuotinių atlaidų sąlygos.

  Atlaidai suteikiami visiems tikintiesiems, kurie pamaldžiai ir dėmesingai dalyvauja Eucharistijos šventime arba eucharistinėje adoracijoje. Atlaidams pelnyti keliamos įprastinės sąlygos – priimti Komuniją ir pasimelsti Popiežiaus intencijomis.

  Atlaidai suteikiami dvasininkams ir vienuoliams Švenčiausiojo sakramento akivaizdoje privačiai arba bendruomeniškai kalbantiems Mišparus arba Kompletoriumą.

  Visuotiniai atlaidai taip pat suteikiami ligoniams, pasiryžtantiems kai tik galės dalyvauti Eucharistijos šventime arba adoracijoje ir sukalbantiems „Tėve mūsų“, Tikėjimo išpažinimą ir eucharistinę invokaciją, pavyzdžiui „Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą“.

  Atlaidai suteikiami taip pat ir tiems sunkiems ligoniams, kurie negali išpildyti net ir pastarųjų sąlygų. Jie gali pelnyti visuotinius atlaidus mintimis savo kančią aukodami gailestingajam Dievui ir vien sielos troškimu vienydamiesi su garbinančiais Švenčiausiąjį sakramentą.

  Pagal Vatikano radijo lietuviškosios redakcijos 2005 sausio 14 dienos pranešimą.


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

   

   

  © Kauno arkivyskupijos kurija
  Atnaujinta 2002 05 10

  © Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
  Rašykite: info@kn.lcn.lt