į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Iškilmingai pradėti EVANGELIJOS ŽINIOS tūkstantmetei Lietuvai JUBILIEJINIAI METAI arkivyskupijoje. Šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2008.12.26–2009.12.26)

Gruodžio 26 d., antrąją šv. Kalėdų dieną, kaip ir kasmet, paminimos Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekravimo metinės. Šiemet 12 val. šv. Mišiomis buvo ne tik paminėta ketvirtoji šventovės pašventinimo sukaktis, bet ir pradėti Jubiliejiniai Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metai Kauno arkivyskupijoje.

Šv. Mišių pradžioje kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretą, kuriuo 2009-ieji skelbiami Jubiliejiniais Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais Kauno arkivyskupijoje (baigiami kitąmet gruodžio 26 d.). Dekrete nurodyti Jubiliejaus sielovados prioritetai, tikslai ir siekiai, tarp jų – ir paskata krikščioniškąjį gyvenimą ir tikėjimą labiau maitinti Dievo žodžiu. Šiuo dekretu kviečiama rengti evengelizacines šventes parapijose ir rektoratuose, lankyti Jubiliejaus piligrimines šventoves – arkikatedrą baziliką, Kristaus Prisikėlimo bažnyčią ir Šiluvos baziliką, švęsti pagrindines iškilmes liepos 12 d., paminint šv. Brunono kankinystę, ir rudenį, per Šilinių atlaidus, dėkojant Viešpačiui už Evangelijos žinią.  

(Jubiliejaus paminėjimo programą žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1012. )

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo  arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Adolfas Grušas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir altaristas kun. Viktoras Brusokas, daug kitų Kauno miesto parapijose tarnaujančių dvasininkų. Šv. Mišiose giedojo Sakralinės muzikos mokyklos choras (dirigavo Salvinija Jautakaitė-Hargreaves).

Homiliją pasakė arkiv. S. Tamkevičius. Joje ganytojas pasidžiaugė Kristaus Prisikėlimo šventovės konsekravimu, kuris buvo tikras Dievo malonės ženklas, simbolis, atspindintis ir visos tautos, žengiančios laisvės keliu, dvasinį prisikėlimą. Homilijoje prisiminta drąsių šventų vyrų – šv. Stepono, šv. Pauliaus ir šv. Brunono – kankinystė už Kristaus tikėjimą. Ganytojas pakvietė minėti Lietuvos vardo tūkstantmetį pirmųjų misionierių kankinystės kontekste, apmąstant sunkius Evangelijos žingsnius mūsų tautoje, kuri iki krikšto dar 400 metų negalėjo drauge su kitomis Europos tautomis žengti krikščionybės, taip pat ir ekonominės bei kultūrinės pažangos keliu. 2009-aisiais, kurie žada būti sunkmečio metais, arkivyskupas paragino dar labiau įsipareigoti artimo meilės  įstatymui ir pakvietė ne tik arkivyskupijos, bet ir visos Lietuvos tikinčiuosius švęsti Jubiliejinius Evangelijos žinios metus. Šiuos Jubiliejinius metus bei visus tikinčiuosius, kviečiamus dalyvauti programos renginiuose ir dėti pastangas, kad Evangelijos šviesa paliestų ir jos nepažįstančius, arkivyskupas pavedė Šiluvos Dievo Motinos globai.

Šias pamaldas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje visos šalies žmonėms transliavo Lietuvos televizija.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el.p. info@kn.lcn.lt 

 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt