į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijos institucijų darbuotojų kalėdinis susitikimas (2009.01.06)

Kasmet Kalėdų laikotarpiu Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius visus bažnytinėse institucijose dirbančius žmones pakviečia drauge švęsti Eucharistijos ir dalyvauti šventinėje agapėje. Šiemet kurijos institucijų, katalikiškųjų švietimo ir kt. įstaigų darbuotojai sausio 6 dieną buvo pakviesti į Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčią dalyvauti Eucharistijoje, paskui agapėje pasidalyti šv. Kalėdų džiaugsmu, pasidžiaugti vieni kitais, jų sulaukusiais, palinkėti sėkmingų Naujųjų metų.

Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas drauge su savo pagalbininku vyskupu Jonu Ivanausku, koncelebravo dvi dešimtys įvairioms institucijoms vadovaujančių ir jose dirbančių dvasininkų. Šv. Mišiose, gražiai pasidalydami tarnavimu, skirtingų sielovados institucijų atstovai giedojo, skaitė skaitinius, bendruomeninę maldą, nešė atnašas. Šioje drauge švenčiamoje Eucharistijoje jos dalyviai, ganytojo paraginti, dėkojo Dievui už praėjusius Šiluvos Dievo Motinos metus, prašė Viešpaties laiminti naujuosius, kurie paskelbti taip pat Jubiliejiniais – Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais arkivyskupijoje. Nepaprasta dovana visiems ir Viešpačiui buvo smuikininko Vilhelmo Čepinskio atliktas kūrinys šv. Mišių pradžioje.

Arkivyskupas homilijoje šiuos Jubiliejinius metus arkivyskupijoje iškėlė kaip palaimingą progą naujai svarstyti savo santykį su Dievu ir kitais, mąstyti, kaip patiems labiau artėti prie Viešpaties ir kitus prie jo patraukti. Ganytojas nuoširdžiai pakvietė pagalvoti, kokie susikurti stabai tam trukdo. Buvo paminėtas materialinės gerovės vaikymasis, perdėtas vartojimas ir dėl to užmirštama tai, kas svarbiausia – tarpusavio meilė, kuri žmogų labiausiai ir gali praturtinti. Šiandien, kai Dievo žodį norima išstumti iš gyvenimo, kad jis netrukdytų garbinti moderniųjų stabų, arkivyskupas kiekvieną kvietė išties atsakingai mąstyti, kaip prisidėti, kad „Evangelijos žinia labiau surastų kelią į tautiečių širdis“. „Mylėkime vieni kitus. Tegu veikla kyla iš meilės gelmių,“ – sakė arkivyskupas, Mišių pabaigoje suteikęs darbuotojams ir ganytojišką palaiminimą. 

Šį homilijos paraginimą ganytojas pratęsė ir savo sveikinimo žodyje, kurį jis tarė į agapę arkivyskupijos kurijoje atėjusiems institucijų darbuotojams. Čia nuoširdžiai dėkodamas jiems už atliktus darbus praeitais metais, arkivyskupas linkėjo dirbant drauge žvelgti viena kryptimi, vieni kitiems padėti, tiesiogiai susiduriant darbe su įvairiais žmonėmis stengtis patraukti juos prie Kristaus, ir šiemet taip pat būti pilniems turimos Dievo Dvasios.

Dėkinga širdimi priėmusieji šią ganytojo suteiktą galimybę drauge švęsti Mišias, kaip viena šeima pasidalyti bendryste agapėje institucijų žmonės buvo pradžiuginti ir akordeono muzika, atlikta Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos studentų.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. , el.p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt