į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2009. 01.20)

Sausio 20 d. Kauno kurijoje vyko pirmasis šiais metais arkivyskupijoje tarnaujančių dvasininkų susirinkimas, kaip įprasta, pradėtas bendra konfratrų malda.

Pirmojoje dalyje susirinkimui vadovavęs arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius atkreipė kunigų dėmesį į pastoracijoje svarbų homilijų klausimą. Jis iš naujo aktualiai iškilo pastaruoju metu, švenčiant Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinius metus arkivyskupijoje. Jubiliejinių metų programoje numatytos katechetinės homilijos, apibrėžtos jų temos ir sakymo laikas – sekmadieniai, kai tikintieji gausiausiai dalyvauja pamaldose (žr. programą http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1012).

Ganytojas pakvietė prelatą profesorių dr. Vytautą Steponą Vaičiūną OFS – monografijos „Pamokslų rengimas ir retorika“ (VDU, 2007) autorių, Kauno kunigų seminarijos ir VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoją, turintį ilgametės pastoracijos patirties, pasidalyti vienu jos aspektu – rengimusi homilijoms, jų sakymu, šiandienine problematika.

Prel. V. S. Vaičiūnas OFS išsamiame pranešime pasidalijo ir asmenine patirtimi, ir tikinčiųjų požiūriu į girdimas homilijas bažnyčiose. Prelatas pabrėžė, jog šiandien pamokslininkas turi suprasti, kad vykstant socialiniams, psichologiniams, moraliniams pokyčiams visuomenėje keičiasi ir religinis žmogaus gyvenimas. Pranešime atkreiptas dėmesys, jog homilija Bažnyčios liturgijoje, būdama integrali jos dalis, yra ir išskirtinė pastoracijos forma, kuria žmogus lydimas į autentišką Šventojo Rašto pažinimą ir kuri gali tapti išeities tašku krikščioniškam gyvenimui. Prelatas pateikė konkrečių patarimų, kaip rengtis homilijoms, nustatyti jų trukmę, pasirinkti formą, pasiremti literatūra ir gyvenimo pavyzdžiais. Be kitų dalykų, akcentuota svarbiausias – nepamiršti esminio homilijos tikslo atskleisti tai, ką Dievas nori tądien pasakyti susirinkusiems, sudaryti galimybę autentiškai susitikti su gyvuoju Dievo Žodžiu.

Po pertraukos susirinkime kalbėjo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Daugiausia dėmesio jis skyrė Jubiliejinių metų programai, supažindino su artimiausiais planais lankytis dekanatų centruose, susipažinti su čia veikiančių institucijų darbu, padėti, kad programoje numatyti renginiai (evangelizacinės šventės, piligriminės kelionės) leistų kuo plačiau ir veiksmingiau paskleisti Evangelijos žinią visiems, ypač jos nepažįstantiems, aktyviu krikščionišku gyvenimu bendruomenėse dėkoti Viešpačiui už Dievo žodį, kankinystės krauju paženklintą tada, kai jis žengė pirmuosius žingsnius mūsų krašte. Atkreiptas dėmesys į Sinodo nutarimų įgyvendinimą visais arkivyskupijos gyvenimo lygmenimis.

Pabaigoje buvo aptarti pastoracijos reikalai ir naujovės (viena jų – Piligriminio centro, kuris netrukus pradės veikti arkikatedros parapijos namuose, įkūrimas, o pati džiugiausia – numatomi kunigystės šventimai vasario 1 d. arkikatedroje bazilikoje). Susitikimas baigtas bendra malda ir pietumis. Kitas susirinkimas vyks vasario 24 d.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt

 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt