į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Grabnyčių pamaldos ir padėka Dievui už pašvęstąjį gyvenimą arkikatedroje (2009.02.02)

Vasario 2 d. arkikatedroje bazilikoje buvo švenčiama Viešpaties paaukojimo šventykloje liturginė šventė (Grabnyčios). Jos pradžioje liturgijai vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ pakvietė Eucharistijoje susitikti Viešpatį taip, kaip jį atpažino Simeonas į šventyklą atneštame ir Dievui paaukotame Jėzuje. Pamaldos prasidėjo iškilminga procesija su žvakėmis.

Šią dieną dėkojama Dievui už pašvęstąjį gyvenimą, tad procesijoje ir šv. Mišiose gausiai dalyvavo arkivyskupijoje įsikūrusių vyrų ir moterų vienuolinių kongregacijų nariai, taip pat nemažai tikinčiųjų. Gausiai dalyvavusių vienuolių gretose buvo įvairaus amžiaus atstovių: nuo garbaus amžiaus seserų, kelis dešimtmečius esančių vienuolystės kelyje, sovietmečiu paženklintame persekiojimų ir gyvavimo pogrindyje, iki jaunesniųjų, ir šiais hedonizmo bei vartojimo laikais pasirenkančių pačią didžiausią bendrystę su Kristumi bei tarnavimą artimui.

Šv. Mišias koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Adolfas Grušas, kiti dvasininkai, tarp kurių buvo jėzuitų, marijonų, saleziečių ir kt. kongregacijų narių. Giedojo įvairių kongregacijų seserys vienuolės. Seserys taip pat skaitė bendruomeninius maldavimus, nešė atnašas, aukojamas ir naujajam arkivyskupijos Piligriminiam centrui.

Homiliją pasakęs arkiv. S. Tamkevičius pradėjo ją padėkos Viešpačiui žodžiais, kad daugybė vyrų ir moterų paskiria savo gyvenimą Dievo tarnystei, drauge pakvietė melstis už visus, turinčius Kristaus dvasios ir besiaukojančius; prisimintos ir šeimos, kuriose drįstama aukotis. Pasak ganytojo, Simeono pranašystė: „Jis bus prieštaravimo ženklas““ (Lk 2, 34) šiandien pildosi su kaupu matant žmonių nenorą priimti Kristaus meilę. „Tarp mūsų – būrys Dievui pasiaukojusių, atėjusių jam padėkoti už galimybę tarnauti žmonėms, – sakė ganytojas, išskirdamas seseris vienuoles dabartiniame pasaulyje. – Jų pasiaukojimas nėra tik simbolinis. Kai kurios seserys po 50 metų tarnauja Bažnyčiai pasirinkdamos patį kukliausią gyvenimo būdą.“ Arkivyskupas vienuolystės pasirinkimą pavadino džiaugsmo šaltiniu, nors, atrodytų, šie žmonės save visiškai apiplėšia. Pasak ganytojo, gero darymas kitiems – tai lobis, su kuriuo bus keliaujama į Tėvo namus.

Po šv. Mišių seserys vienuolės ir broliai kunigai arkikatedroje bazilikoje sugiedojo gražiausią Bažnyčios kūrinį Dievo Motinai – Rytų krikščionių himną Akatistą. Tikintieji galėjo pritarti pasinaudodami neseniai  išleistu Akatisto leidinėliu (Kaunas, 2008, vertėjas ir sudarytojas  kun. Laimonas Nedveckas).

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt