į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje pašventinti restauruoti vargonai (2009.02.13)

Vasario 13-osios vakaro šv. Mišių metu Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje pašventinti prieš 70 metų šioje šventovėje pasatyti ir dabar Latvijos vargonų dirbtuvėse (vad. Janis Kalninis) restauruoti vargonai. Tą vakarą prasidėjo ir Evangelijos žinios jubiliejinių metų evangelizacinė šventė, trukusi iki vasario 16 d.

Minint šiuos du gražiai sutapusius įvykius Įgulos bažnyčios ir miesto gyvenime šv. Mišias celebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kauno kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Giedojo prof. Petro Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras.

Gausiai susirinkusiems Kauno valdžios žmonėms, kultūros darbuotojams, muzikams, šios bažnyčios lankytojams arkivyskupas pasakė homiliją ir pakvietė asmeniškai apmąstyti, ką dabarties žmogui reiškia Evangelijos žinia, taip nelengvai pasiekusi Lietuvą ir atvėrusi galimybę žengti drauge su kriščioniškąja Europa. Ganytojas priminė pirmųjų tėvų nuodėmę ir jos padarinius, tebejaukiančius pasaulį ir keliančius jame suirutę.

„Kai pašventinsiu vargonus, išgirsime jų dieviško grožio garsus – tarsi pasaulio dalelę, nepaliestą nuodėmės“, – sakė ganytojas, kviesdamas šiame grožyje įžvelgti Kūrėjo norą, kad ir žemė bei žmogus būtų tokie pat gražūs, ir ryžtis Evangelijos kvietimu atkurti šį grožį savo gyvenimu.

Šv. Mišių pabaigoje kurijos kancleris mons. A. Grušas perskaitė dvi padėkas. Pirmoji, pasirašyta Šventojo Tėvo Benedikto XVI, įteikta ilgamečiam bažnytinės muzikos puoselėtojui prof. P. Bingeliui. Antroji, kurią pasirašė arkiv. S. Tamkevičius, buvo skirta Kauno miesto merui Andriui Kupčinskui už reikšmingą indėlį atnaujinant Įgulos bažnyčios vargonus.

Ir po šv. Mišių neskubėjusiems skirstytis jų dalyviams svečias iš Švedijos, vargonų ekspertas Göranas Grahnas, beje, pats papasakojęs, kaip aktyviai gyvendamas Stokholme palaikė Baltijos šalių nepriklausomybės siekį, P. Antonio Solero sonata pristatė mažųjų bažnyčios vargonėlių pozityvą.

Restauruotų didžiųjų bažnyčios vargonų istoriją trumpai praskleidęs jų atnaujinimo darbus prižiūrėjęs muzikologas, vargonų restauratorius Rimantas Gučas dėkojo Bažnyčiai ir miesto vadovams už paremtą idėją atnaujinti instrumentą – brangų istoriškai, liudijantį  seniai šioje šventovėje gyvai puoselėjamą bažnytinės muzikos tradiciją. Nuo pat modernių tais laikais vargonų (jų gamintoja buvo garsi vokiečių firma „E. F. Walker“) pastatymo 1939 metais jais grodavę įžymūs vargonininkai, chore noriai giedodavę garsūs solistai.

Vargoninko Bernardo Vasiliausko atliktu Juozo Naujalio kūriniu „Du preliudai“ prasidėjo tuoj pat šventovėje vykęs koncertas. Jį vainikavo Stasio Šimkaus (žodžiai Jurgio Zauerveino) „Lietuviais esame mes gimę“, sugiedotas Kauno valstybinio choro.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt