į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Pelenų trečiadienio šv. Mišios arkikatedroje (2009.02.25)

Vasario 25 d. – Pelenų trečiadienį, Bažnyčiai pradedant gavėnios laiką – keturiasdešimties dienų pasirengimą Jėzaus Kristaus Prisikėlimui, Kauno arkikatedroje bazilikoje 10 val. šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Arkivyskupas pakvietė tikinčiuosius šv. Mišiose melstis, kad kiekvienas krikščionis tinkamai praleistų atgailos ir susitaikymo su Dievu laiką.

Liturgijos metu pašventintus pelenus kaip atgailos ženklą arkivyskupas ir kiti dvasininkai barstė ant tikinčiųjų galvų tardami žodžius: „Atsiversk ir tikėk Evangelija.“

Per pamokslą arkiv. S. Tamkevičius sakė, kad beriami pelenai primena, jog „daug kas, ko siekiame, nesilaikydami Dievo valios, yra tik pelenai“. Ganytojas paragino priimti gavėnią kaip Jėzaus kvietimą nusigręžti nuo nuodėmės ir rimtai pasvarstyti, kas trukdytų, o kas galėtų padėti, kad šis metas taptų palaimingu artėjimo prie Dievo laiku. Tikintieji paraginti šalia įprastų kasdienių maldų melstis ir su Šventuoju Raštu, jautriau įsiklausyti į Dievo žodį, žmonėms patarta, kaip tai atlikti. Pamoksle pabrėžta tikroji, religinė, pasninkavimo prasmė: susilaikyti tam, kad žmogus taptų atviresnis Dievui ir būtų jo pripildytas. Atkreiptas dėmesį, jog dabartinių pasaulio bėdų akivaizdoje itin prasmingi artimo meilės darbai: tai, ko atsisakoma iš meilės Dievui, Bažnyčia kviečia atiduoti stokojantiems. „Visame pasaulyje šiandien žmonės dejuoja dėl prasidėjusio sunkmečio. Mažiausiai turėtų dejuoti giliai tikintieji, nes jie žino, kad nei vienas vargas nėra prakeikimas ir niekada juo netampa, jeigu tik ištikimai sekamas Kristus. Todėl pradėdami  priešvelykinį susikaupimo ir atgailos metą vienykimės maldoje ir drąsiai leiskimės į gavėnios kelionę. Šios kelionės pabaigoje mūsų laukia susitikimas su  mirtį nugalėjusiu Viešpačiu“,  – šiais viltingais ir drąsinančiais žodžiais baigė pamokslą arkiv. S. Tamkevičius.

Pašventintų pelenų tikintieji galėjo parsinešti į savo darbo ar namų aplinką, kad ir kitus žmones taip pat pasiektų žinia apie metą susitaikyti  su Dievu.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt