į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Paskaita „Šv. Brunonas ir Lietuva“ Kauno medicinos universitete (2009.03.09)

Kovo 9 d. Kauno medicinos universiteto (KMU) Profesorių klubo patalpose vyko Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirta paskaita-diskusija „Šv. Brunonas ir Lietuva“. Visus susirinkusius pasveikino KMU kapelionas kun. Ričardas Banys ir pasidžiaugė, kad paskaita surengta būtent tą dieną, kai Bažnyčios kalendorius mini šv. Brunono gimimą dangui. Paskaitą skaitė Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Bažnyčios istorijos dėstytojas doc. dr. Artūras Grickevičius.

Mokslininkas nuosekliai ir išsamiai apžvelgė šv. Brunono gyvenimo įvykius, aptarė ano meto geopolitinę padėtį. Prelegentas kalbėjo apie istorinių šaltinių patikimumą ir argumentuotai paneigė populiarioje spaudoje pateikiamą Kvedlinburgo metraščių atsiradimo versiją, kad juos parašiusios vienuolės benediktinės. Šio metraščio originalas nėra išlikęs iki mūsų dienų, o Drezdeno valstybinėje bibliotekoje saugoma XVI a. pirmosios pusės kopija.

Doc. dr. A. Grickevičius atkreipė dėmesį, kad istoriniai šaltiniai nurodo šv. Brunono mirties vietą – Rusijos ir Lietuvos paribius, tačiau nenurodo, kad pakrikštyti žmonės buvo lietuviai. Tai gera žinia mums, kad ne mūsų protėviai nužudė šv. Brunoną. Nuo VII a. valdovai suprato krikščionybės skleidimą kaip savo politinės įtakos išplėtimą ir ėmė tuo naudotis. Karingasis apaštalavimas XI a. jau buvo paplitęs – daugelis valdovų krikštijo nukariautas tautas, tačiau šv. Brunono atvejis tikrai yra taikaus apaštalavimo pavyzdys, nes „18 saviškių“ tikrai yra ne jį lydėję kariai, bet veikiausiai vienuoliai.

Galima apibendrinti, kad krikščionybė prisiartino prie Lietuvos XI a. pradžioje: iš Rytų graikiškoji, o iš Vakarų lotyniškoji. Konkurencija tarp Rytų ir Vakarų, to meto karas tarp polenų ir vokiečių apsunkino šv. Brunono – Dievo žmogaus apaštalinę misiją.

Renginio pabaigoje doc. A. Grickevičius atsakė į klausimus ir padėkojo už naujas mintis, kurias paskatino ši paskaita. Dėkodama prelegentui už įdomų ir turiningą laiką KMU sielovados koordinatorė įteikė jam atminimo dovanėlę su KMU simbolika.

Svetlana Adler-Mikulėnienė

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt