į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Gavėnios susikaupimo renginiai Kauno akademinei bendruomenei

Kovo 12–15 d. Truskavoje vyko Kairos rekolekcijos studentams. Kauno akademinės sielovados grupei jas surengti padėjo Panevėžio vyskupijos jaunimo centro darbuotojai. Rekolekcijose dalyvavo 25 studentai, jiems talkino 6 kunigai ir 10 vadovų. Žodis Kairos reiškia „Dievo tikslui paskirtas laikas“ arba trumpiau – „Dievo laikas“. Tai – vienas savaitgalis, kuris gali pakeisti gyvenimą. Tai liudija studentai, grįžtantys iš šių rekolekcijų. Jų dienos ir vakarai pilni pokalbių ir užsiėmimų, kurie padeda sukurti bendruomeniškumo jausmą, paremtą atvirumu ir pasitikėjimu. Pagal taisykles negalima pasakoti, kaip viskas vyksta, kad kiekvienam tai būtų netikėta asmeninė patirtis. Didelį studentų susidomėjimą sukėlusios Kairos rekolekcijos Truskavoje bus surengtos dar kartą šiais mokslo metais.

Kovo 17 d. Kauno akademinei bendruomenei Šv. Gertrūdos bažnyčioje buvo surengtos Sutaikinimo pamaldos. Jose dalyvavo miesto universitetų ir aukštesniųjų mokyklų studentai, dėstytojai ir universitetų darbuotojai. Padėti atverti širdis Dievui, susitaikyti su Juo ir prasmingai keliauti gavėnios dykuma sutiko Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis. Mąstyme jis ragino atėjusius priimti Sutaikinimo sakramentą, įsiklausyti į sąžinės patikrinimo klausimus ir atpažinti savo žodžius bei darbus – pamatyti tiesą apie save. Drauge neleisti, kad pasaulio rūpesčiai užgožtų norą daryti gera – kurti, siekti užsibrėžtų tikslų, tobulėti. Išdrįsti būti pasaulio druska ir pasaulio šviesa.

Pamaldose talkino KMU kapelionas kun. Ričardas Banys, VDU kapelionas kun. Simas Maksvytis, KTU kapelionas kun. Kastytis Šulčius. Giedojo Švč. Sakramento (studentų) koplyčios choras „Cantate-do“.

Sutaikinimo pamaldos baigėsi Eucharistijos šventimu. Homilijoje kun. R. Šumbrauskis atkreipė dėmesį, kad Velykos yra mūsų tikėjimo šventės viršūnė. Per Gavėnią turime tinkamai pasirengti jai malda, gerais darbais ir asmeniniu susikaupimu, kad atpažintume Šventosios Dvasios malones.

Svetlana Adler-Mikulėnienė, KMU akademinės sielovados koordinatorė

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt