į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2009.03.24)

Kovo 24 d. Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai dalyvavo kurijoje vykusiame bendrame susirinkime. Jo pradžios maldai ir darbotvarkei vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Susirinkime taip pat dalyvavo ir kalbėjo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, svečias iš Taizé bendruomenės brolis Robas, informaciją pateikė arkivyskupijos institucijų atstovai.

Pirmojoje dalyje br. Robas pakvietė kunigus skatinti jaunimą aktyviai įsitraukti į pasirengimą ir dalyvauti gegužės 1–3 d. Vilniuje rengiamame Europos jaunimo susitikime, kuriam pasiruošti jaunimas gali pagal kiekvienam mėnesiui siūlomą, drauge su Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centru parengtą medžiagą, ugdančią pasitikėjimą Dievu, jo atlaidumu, pasitikėjimą savimi ir kitais. Br. Robas, dabar pats lankantis parapijas ir iš arčiau su jomis susipažįstantis, liudijo matantis jose didžiulį turtą – daug jaunimo, kuris nori kažką veikti Bažnyčioje. Pasak svečio, jaunimui reikia suaugusiųjų – kunigų, vienuolių, mokytojų – palaikymo ir padrąsinimo, ypač tada, kai jie imasi iniciatyvos ir patiria pirmas kliūtis. Br. Robas pasidalijo savo bendruomenės patirtimi išklausyti jaunuolį, su juo kalbėtis. Br. Robas ypač džiaugėsi šeimų nusiteikimu priimti įvairių šalių piligrimus Vilniuje – jau dabar jos pasirengusios priimti 5 tūkst. jaunuolių. Jauni Lietuvos žmonės, kurie dažnai ir gausiai kaip piligrimai atvyksta į Taizé bendruomenę Prancūzijoje, pasak br. Robo, turi nuostabią galimybę visai netoliese, savo šalyje, pabendrauti ir tarpusavyje, žengti prie savo giliausių vidinių troškimų ir artėti prie Dievo. Br. Robas sakė, kad susitikimą Vilniuje jo bendruomenė, trokštanti tikėjimą perduoti jaunimui, priima kaip dovaną.

Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovas Mantas Kuraitis paliudijo, kokį didžiulį postūmį veikti Bažnyčioje jam pačiam davusi pirmoji kelionė į Taizé. Jis supažindino su arkivyskupijoje vykstančiu pasirengimu jaunimo susitikimui Vilniuje, paragino aktyviau kviesti jaunus žmones (16–35 metų) registruotis į šį tarptautinį krikščionišką renginį.

Jau ne vienus metus Kauno arkivyskupijoje ir visoje Lietuvoje vykdomą parapijų atsinaujinimo programą „Atgaivink“ pristatė jos administratorė Vaida Spangelevičiūtė. Ji trumpai supažindino su esminiais programos tikslais, trukmės, turinio aspektais. Pasak V. Spangelevičiūtės, kai dar daug tikinčiųjų stokoja gyvo tikėjimo, ši 2, 5 metų trukmės 5 pakopų programa gali padėti jį atnaujinti, paskatinti maldos gyvenimą, Šventojo Rašto studijas.

Arkiv. S. Tamkevičius paragino kunigus pasinaudoti puikia sielovados galimybe, kurią teikia rengiamas jaunimo susitikimas Vilniuje, atkreipė dėmesį, jog ir „Atgaivink“ programa neabejotinai veiksminga ir ypač naudinga šiais evangelizacijai skirtais metais.

Po pertraukos antrojoje susirinkimo dalyje kalbėjęs vysk. J. Ivanauskas aptarė kai kuriuos Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimus. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog matant, kaip sparčiai sekuliarizacija užvaldo žmonių sąmonę, Kauno Bažnyčiai nepaprastai svarbu yra gyvai, atsakingai ir  vaisingai įgyvendinti Sinodo nutarimus  remiantis malda ir pasitikėjimu Šventosios Dvasios vedimu. Klebonai paraginti pasirūpinti, kad šie nutarimai, siekiant gilesnės ekleziologinės dimensijos, būtų prieinami tikintiesiems. Vysk. J. Ivanauskas pasidžiaugė kai kuriomis gražiomis kunigų iniciatyvomis įgyvendinant minėtus nutarimus, linkėjo, kad jos nebūtų formalios ar atidedamos ateičiai. Pranešime pabrėžta, kaip  svarbu palaikyti įvairias maldos grupes, bendradarbiavimą su mokyklomis, pašaukimų į visus luomus brandinimą parapijose. Buvo aptarti vyskupo ir dekano vizitacijų klausimai, dekanatų pastoracijos centrų, parapijų pastoracinių tarybų reikalai ir paraginta juos spręsti atsižvelgiant į Sinodo nutarimus.

Pratęsdamas vysk. J. Ivanausko mintį apie piligrimines keliones ir jų skatinimą bei ryšių palaikymą su arkivyskupijos Piligrimų centru, arkiv. S. Tamkevičius rekomendavo keliones pradėti nuo piligriminių šventovių Lietuvoje, pranešė apie Šiluvoje kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį švęsimą Ligonių dieną (pirmoji bus rengiama balandžio 24 d.) ir Pirmąją  komuniją priėmusių vaikų įrašymą į Rožinio draugiją, pasiūlė remtis naujuoju Jono Pauliaus II piligrimų kelio vadovu. Klebonai paraginti kurti ar palaikyti maldos grupes, kurios, kaip žinoma iš pasaulinės patirties, teikia pagrindą sėkmingai sielovadai. Ganytojas išsakė minčių apie kai kuriuos liturgijos klausimus ir paragino kunigus išlaikyti šioje srityje vienybę su vyskupu, labiau rūpintis liturgijos grožiu. Palaikyti tinkamas visuomenės iniciatyvas, žmonių viltį, raginti jų solidarumą, kiek įmanoma, pagelbėti per Carito struktūras – su tokiu prašymu kreipėsi arkivyskupas į savo kunigus, kad ir jie padėtų žmonėms išgyventi sunkmetį.

Visi arkivyskupijos kunigai Didįjį ketvirtadienį pakviesti atvykti į Krizmos Mišias arkikatedroje bazilikoje, taip pat paraginti balandžio 28 d. dalyvauti VDU KTF tarptautinėje konferencijoje evangelizacijos tema.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt