į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų gavėnios susikaupimo vakaras (2009.03. 26)

Kovo 26 d. Kauno I dekanato tikybos mokytojai ir katechetai dalyvavo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje surengtame gavėnios dvasinio susikaupimo vakare „Kančios ir atgailos keliu“. Bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys į šį susitikimą pakvietė šventovėje esančių Kristaus Kryžiaus kelio stočių autorių dailininką Virginijų Kašinską, kuris mielai sutiko papasakoti apie savo kelionę po Šventąją Žemę ir kūrybinį procesą tapant Kryžiaus kelią. „Tai bus jums tikra dvasinė atgaiva ir tikros rekolekcijos“, – su užsidegimu sakė rektorius.

Dvi susitikimo valandos prabėgo nepastebimai. Mokytojai su meile ir užuojauta dvasios akimis žvelgė į nukryžiuotąjį, sekė Jėzaus kančios keliu, apmąstė kiekvieną sustojimą naujai išgyvendami savo žvilgsnį į žaizdotą Viešpaties kūną, Jo pasiaukojimą dėl visų, kad silpnos širdys būtų perkeistos ir pripildytos stiprybės ir atleidimo. Mokytojos dėkojo dailininkui už įdomų ir dvasingą savo darbų pristatymą, už patirtą dvasinę atgaivą ir prasmingą nuteikimą ateinančiai Kristaus Prisikėlimo šventei.

Nijolė Kulėšienė, Kauno I dekanato katechetikos metodinio centro vadovė

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt