į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Malda už pašaukimus drauge su Kauno kunigų seminarijos bendruomene (2009.04.23–28)

Balandžio 23–28 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė pakvietė miesto tikinčiuosius drauge švęsti Maldų už pašaukimus savaitę ir vakarais dalyvauti Eucharistijos liturgijoje dėkojant Viešpačiui už jo dovanojamą gausią pašaukimų įvairovę, meldžiant stiprybės išbūti pasirinkimo kelyje ir, suprantama, prašant malonės teisingai rinktis savo pašaukimo kelią, ypač jauniems žmonėms. Šių maldų savaitė buvo pavadinta apibendrinančia Šventojo Rašto mintimi: „Žinau, kuo įtikėjau“ (2 Tim 1, 12).

Pirmasis toks maldų vakaras vyko Šv. Jurgio bažnyčioje – jame buvo kviečiami dalyvauti pašvęstojo gyvenimo seserys ir broliai. Balandžio 23 d. Šv. Jurgio atlaidus šventusioje Pranciškonų bažnyčioje viešėjęs t. Astijus Kungys OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas, savo pamoksle paragino ypač melstis už vienuolius, kunigus, atliekančius labai brangią tarnystę.

Balandžio 24 d. šv. Mišiose, kurioms vadovavo kun. Juozas Fakėjavas (Vilkaviškio vyskupija), Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje buvo meldžiamasi už ieškantį pašaukimo jaunimą. Po Mišių katalikiškas jaunimas pasiryžo visos nakties adoracijai. Švč. Sakramentą adoravo Kauno arkivyskupijos, Šiaulių, Vilkaviškio vyskupijų (tų, kurių auklėtiniai studijuoja Kauno seminarijoje) Jaunimo centrų darbuotojai ir savanoriai.

Balandžio 27 d., pirmadienį, buvo meldžiamasi už šeimas. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė kun. Ričardas Doveika (Vilniaus arkivyskupija), be kita ko, sakęs, jog pašauktųjų šeimos gyvenimui daug, tik maža išrinktųjų ir dar mažiau jį su džiaugsmu išgyvenančių. Kunigas ragino išdrįsti liudyti kitiems savo patirtis.

Balandžio 28-ąją malda palydėta socialinių darbuotojų tarnystė. Eucharistijai vadovavo  Vilniaus Santariškių klinikos Onkologijos instituto kapelionas kun. Sigitas Grigas  (Vilniaus arkivyskupia). Koncelebravo Lietuvos Carito generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, VDU kapelionas kun. Simas Maksvytis, seminarijos dvasios tėvai kun. Renato Abeni ir t. Severinas Holocher OFM (beje, perdavę išvykusių ir negalėjusių dalyvauti seminarijos rektoriaus ir vicerektoriaus sveikinimą). Pamoksle kun. S. Grigas sakė: „Per mūsų žaizdas teka Jėzaus malonė mažutėliams“ – mes esame, kad pagelbėtume mažutėliams, kurie trokšta meilės, ir tai yra pašaukimas tarnauti kitiems.

Maldų savaitės Eucharistijos šventimo liturgijoje giedojo Kauno arkikatedros bazilikos choras, jaunimo choras „Cantate do“, junginis vienuolių choras, seminaristai, solistė Daiva Eidikytė ir kt. Po šv. Mišių vakarais jų dalyviai neskubėjo skirstytis, mat buvo kviečiami į seminariją susitikti su arkivyskupijos Šeimos centro darbuotojais, pasiklausyti šeimų liudijimų, moksleivių dainų, susitikti su Kauno slaugos ligoninės bei Santariškių paliatyviosios slaugos darbuotojais. Žmonės buvo kviečiami įsipareigoti kasdienei maldai už našlaičius vaikus, paraginti skaityti Šventąjį Raštą – jo knygų padovanota kartu dalyvavusiems Maldų savaitėje (beje, pradžiuginta ir atnašų procesijoje Viešpačiui atiduotomis bei vėliau jiems padovanotomis simbolinėmis dovanėlėmis, pvz., rakteliais, „atrakinančiais“ širdį Kristui). Bažnyčioje per visas dienas buvo eksponuojama fotografijų paroda, pavadinta „Žmogus – dovana žmogui.“

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt