į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

KEC seminaras „Apaštalas Paulius ir naujoji evangelizacija: praktinės pamokos“ Kaune (2009.04.29)

Balandžio 29 d. Katalikų evangelizacijos centras surengė seminarą „Apaštalas Paulius ir naujoji evangelizacija: praktinės pamokos“ . Jo prelegentu buvo pakviestas ne pirmąkart nuo 1993 metų Lietuvoje viešintis garbus svečias iš JAV misionierius dr. Peteris S. Williamsonas (dirbantis ir Detroito kunigų seminarijoje). Seminaras buvo skirtas katechetams, maldos grupių, bendruomenių nariams, katalikiškųjų organizacijų darbuotojams ir savanoriams bei visiems, besidomintiems Evangelijos skelbimu šiandieniniame pasaulyje.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro salėje Viešpaties šlovinimo giesmėmis (joms vadovavo KEC direktorius Jeronimas Serebrinskas) prasidėjusio renginio pradžioje nuskambėjo ypač malonūs svečio žodžiai, kuriais jis išreiškė savo džiaugsmą augančia ir stiprėjančia Lietuvos Bažnyčia. Padrąsinamo įkvėpimo mūsų tauta, vėliausiai pasikrikštijusi Europoje, kaip ir kitos krikščioniškos tautos, gali semtis iš apaštalo Pauliaus pavyzdžio, jo evangelizacinio užsidegimo – kaip tik šį pavyzdį ir kėlė misionierius iš JAV. Seminaro dalyviai buvo paskatinti pasiryžti iki Šv. Pauliaus metų pabaigos naujai perskaityti ypač Apaštalų darbus ir pasisemti įkvėpimo, gaivinančios patirties iš, pasak dr. P. S. Williamsono, didžiausio misionieriaus, evangelisto Bažnyčios istorijoje.

Kalbėdamas tema „Apaštalas Paulius ir Šventoji Dvasia“, svečias tvirtino, jog šv. Pauliaus misija, kurią jis atliko su didžiausia jėga, buvo pradėta, vedama ir stiprinama Šventosios Dvasios – tik jos galia  krikščionis persekiojęs Saulius buvo perkeistas į uolų apaštalą Paulių. „Ji nori vadovauti ir jums“, – sakė P. S. Williamsonas, patardamas nuolat klausti jos, prašyti jos pagalbos ir leistis jos vedamiems – netgi kai žmogaus planai esti kitokie. „Šv. Paulius gyveno Šventąja Dvasia – ji yra ir kiekvienos vaisingos Bažnyčios tarnystės šaltinis“ , – taip tvirtino svečias, atkreipdamas dėmesį, jog Šventoji Dvasia ne tik įkvepianti troškimą, bet ir duodanti gebėjimų – dovanų jam įgyvendinti.

Seminare kalbėta apie įvairias padrąsinančias ir nukreipiančias šv. Pauliaus pamokas šiuolaikiniams evangelizuotojams, kaip antai: mokymą, jog šventumą auginanti ir pažinimą atverianti Šventoji Dvasia, ir kt. Seminare taip pat svarstyti evangelizacijos motyvai ir metodai šv. Pauliaus pavyzdžio ir nuorodų kontekste.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt