į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Sekminių vigilija Kauno arkikatedroje bazilikoje (2009.05.30)

Gegužės 30 d. vakaro šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje prasidėjo Sekminių vigilija. Ja, iš anksto pakviečiant dalyvauti ir visus tikinčiuosius, charizminio atsinaujinimo bendruomenės, maldos, jaunimo grupės, seserys ir broliai vienuoliai, taip pat svečiai iš Slovakijos – septyni evangelizacinės bendruomenės „Rieka Života“ („Gyvenimo upė“) vyrai – antrąkart Lietuvoje šventė Tautų Sekmines (pirmąkart Sekminių vigilija, užbaigusi devyndienio maldas, pernai, gegužės 10–11 d., buvo surengta Šiluvoje; išsamiau žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=219) . Sekminių vigilija arkikatedroje tęsėsi per visą naktį. Jos programa apėmė įvairių bendruomenių maldos budėjimą laukiant Šventosios Dvasios išsiliejimo.

Vigilijos pradžios šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo mons. Adolfas Grušas, mons. Artūras Jagelavičius, mons. Vytautas Grigaravičius. prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Per šias šv. Mišias buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Ypatingą Šventosios Dvasios dovanų atspaudą, priimdami iš arkivyskupo patepimą krizma, gavo nemažas būrys sutvirtinamųjų – jaunuolių bei suaugusiųjų. Būtent sutvirtinamiesiems ganytojas skyrė ir savo homiliją, drauge ir visus pamaldų dalyvius kviesdamas būti visiškai atvirus Šventosios Dvasios malonei, kad jos išsiliejimo vaisiai paveiktų ir keistų žmogaus gyvenimą. Homilijoje paraginta žvelgti į Marijos nuolankumo pavyzdį, įsimąstyti į Bažnyčios gimimo aplinkybes, kai apaštalai buvo susibūrę į vieną vietą. Pasak ganytojo, svarbiausias yra žmogaus nusiteikimas ieškoti Dievo, sakyti „taip“ jo valiai. „Jūs esate Bažnyčios ir Lietuvos ateitis“, – sakė arkivyskupas, linkėdamas jaunimui rinktis prasmingus gyvenimo kelius.

Maldos budėjimas laukiant Šventosios Dvasios nužengimo prasidėjo šlovinimu, kurį rengė Katalikų evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“. Įžanginę konferenciją pagal Šventojo Rašto žodžius „Sukurk man širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią“ (Ps 51, 12) vedė kan. Vygintas Gudeliūnas (Telšių vyskupija). Kas yra Sekminių vigilija, kam skiriamas nakties budėjimas – šiuos klausimus pasvarstyti kvietė kalbėjęs dvasininkas. Visiems, pasiryžusiems išgyventi šią šventą naktį krikščioniškoje bendrystėje, jis priminė Jėzaus palyginimo žodžius: „Vidurnaktį pasigirdo balsai: Štai jaunikis! Išeikite jo pasitikti!“ (Mt 25, 6) ir apaštalų susibūrimą – Šventoji Dvasia nužengė, kai jie buvo drauge ir meldėsi. Pasak kan. V. Gudeliūno, į šią naktį ateita kaip viena šeima, ir kiekvienam svarbiausia – protu ir širdimi atsiverti, įsileisti Šventąją Dvasią, kad šis šventas laikas taptų „Dievo malonės išsipildymo galimybe mūsų gyvenime“.

Vėliau vykusių Sutaikinimo pamaldų metu daugelis dalyvavusių vigilijoje (tarp jų buvo daug jaunų žmonių) atliko asmeninę išpažintį. Išpažinčių klausė pranciškonų ir jėzuitų tėvai. Nuskambėję kelių asmenų liudijimai patvirtino, kaip Šventoji Dvasia paliečia žmones konkrečioje jų gyvenimo situacijoje, tokius, kokie jie yra iš tikrųjų, ir gali uždegti tokį skelbimo troškimą, kad nebeliudyti Viešpaties kitiems darosi nebeįmanoma.

 Paraginimo žodį tema „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės... “ (Apd 1, 8) tarė misionierius iš Kanados Vincas Kolyčius. Iki pat paryčių vigilijos laikas buvo skirtas užtarimo maldai ir šlovinimui, tyliai adoracijai; juos rengė katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“, maldos grupė „Ugnies vaikai“, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos charizminė maldos bendruomenė, arkikatedros parapijos maldos grupė, Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos jaunimas, seserys benediktinės.

Dauguma vigilijos dalyvių, beje, turėjusių galimybę ir trumpai pailsėti, išgerti arbatos arkikatedros parapijos namuose įsikūrusiame Jono Pauliaus II piligrimų centre, ištvermingai, ne ką mažesniu būriu, ankstyvą rytmetį džiaugsmingai šventė Sekminių ryto šv. Mišias, kurias aukojo kan. V. Gudeliūnas, ir užbaigė vigiliją sutvirtėję tiesos, ugnies ir šventumo dovanomis. Su jomis, atnaujinta širdimi ir naujai uždegtu dvasiniu įkarščiu paskui išvyko švęsti Sekminių į savo vyskupijas, parapijas, šeimas ir kt. bendruomenes bei dalytis su kitais patirtomis malonėmis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.: (8~37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt