į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Devintinių procesija ir iškilmės arkikatedroje (2009.06.14)

Birželio 14 d., Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės rytmetį,  prasidėjo tradicinė Devintinių procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu Kauno miesto gatvėmis iš Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios į arkikatedrą baziliką. Joje, užbaigus procesiją, vidudienį aukotos iškilmingos šv. Mišios. Procesijoje Švč. Sakramentą nešė, o paskui Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Devintinių procesija prasidėjo Švč. Sakramento išstatymu ir adoracija Įgulos bažnyčioje ir tęsėsi Laisvės alėja bei Vilniaus gatve arkikatedros link. Eisenoje dalyvavo miesto parapijose tarnaujantys kunigai, Kauno kunigų seminarijos klierikai, vienuolinių kongregacijų nariai, tikintieji su savo parapijų vėliavomis. Visą kelią giedoję drauge su parapijų choristais maldingosios eisenos dalyviai keturis kartus sustojo pagarbinti Eucharistinio Jėzaus prie iš anksto parengtų altorėlių – prie Įgulos bažnyčios, „Aušros“ gimnazijos, istorinės prezidentūros, arkivyskupijos Jaunimo centro (juos puošė miesto katalikiškųjų mokyklų  – „Ąžuolo“, Juozo Urbšio vidurinių  bei Jėzuitų gimnazijos bendruomenės ir  Įgulos rektorato tikintieji). Sustojus prie altorėlių klausytasi mons. Artūro Jagelavičiaus, mons. Vytauto Grigaravičiaus, mons. Adolfo Grušo ir prel. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS skaitomo Dievo žodžio, kalbėjusio apie palaiminimus, duonos padauginimo stebuklą ir brangiausią savo nuolatinio artumo žmonėms testamentą – Eucharistijos įsteigimą, kad ja maitindamiesi jie galėtų būti gyvosiomis vynmedžio šakelėmis ir vykdytų Viešpaties įsakymą mylėti vieni kitus.

Devintinių procesija, paliudijusi pagarbą ir ištikimybę Eucharistiniam Jėzui, baigėsi arkikatedroje bazilikoje padėkos himnu „Tave, Dieve, garbinam“, Švč. Sakramento pagarbinimu ir palaiminimu juo. Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai atnaujintu aktu prašyta Viešpaties apipilti savo malonėmis visą Bažnyčią, Šventąjį Tėvą, vyskupus, kunigus ir pasauliečius, palaiminti valstybės vadovus ir visą tautą, kad visi taptų „broliškos vienybės ir meilės ženklu“.

Gausiems netrukus švęstos Eucharistijos liturgijos dalyviams arkiv. S. Tamkevičius pasakė pamokslą ir visų mintis kreipė į Eucharistiją – patį švenčiausią ir brangiausią Jėzaus palikimą – savęs paties dovanojimą, kurio jokia dovana negalėtų pranokti. „Trapiu duonos pavidalu Jėzus ateina pas mus, kad mus apglėbtų“, – sakė ganytojas kviesdamas pasvarstyti, ar tinkamai pasinaudojame šios dovanos galimybėmis ir vaisiais, kad būtume stiprūs ne savo, bet Dievo jėga. Pamoksle atkreiptas dėmesys, kaip svarbu neapsiprasti su švenčiausiais savo tikėjimo slėpiniais, su derama pagarba artintis prie Eucharistinio Jėzaus nepamirštant susitaikyti su Dievu per Atgailos sakramentą. Pamokslo pabaigoje arkivyskupas paragino kiekvieną asmeniškai apsvarstyti savo santykį su Švč. Sakramentu – jį įsteigęs Jėzus taip rodo savo meilę ir nori lydėti žmogų per visą jo gyvenimą.

Devintinių iškilmės pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius padėkojo ištvermingiesiems procesijos dalyviams, nepabūgusiems juos visą kelią merkusio gausaus lietaus, priminė skaudžią tautai birželio 14-osios datą – genocido pradžią ir pakvietė pagerbti ją malda, pilietine krikščionio laikysena bei padėka Dievui už viską, kas ateina iš jo rankų.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.: (8~37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt

 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt