į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Konferencija Pažaislyje „Šv. Brunono Kverfurtiečio istorija ir atmintis Lietuvoje" (2009.06.19)

Penktadienį, birželio 19 d. Pažaislyje vyko mokslinė konferencija "Šv. Brunono Kverfurtiečio istorija ir atmintis Lietuvoje", kurią surengė Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacija; pastaroji, drauge su Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija, buvo ir šio renginio rėmėja.

Konferencija pradėta šv Mišiomis Pažaislio bažnyčioje, kurioms vadovavo bei sveikinimo žodžiu patį renginį pradėjo arkivyskupas S. Tamkevičius. Vėliau konferencijoje pranešimus apie Šv. Brunoną Kverfurtietį, jo misiją, mūsų krašto christianizaciją, tai liudijančius istorijos šaltinius, atspindžius mene, liturginiuose minėjimuose, apie Brunono gerbimą Lenkijoje ir Lietuvoje skaitė įvairių sričių mokslo daktarai – bažnyčios ir meno istorikai, dvasininkai, kultūrologai – Irena Vaišvilaitė, Darius Baronas, Mindaugas Paknys, Inga Leonavičiūtė, Liudas Jovaiša; Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Rimgaudas Šiūlys kalbėjo apie Šv. Brunono dvasingumą, o konferenciją užbaigė seselė kazimierėtė Lidija Edita Šicaitė, pristačiusi seserų kazimieriečių misiją Pažaislyje nūdien. Mat pati konferencijos vieta ir laikas pasirinkti ne atsitiktinai. Šv. Brunono gerbimo tradicija Lietuvoje ilgą laiką buvo saugota tik tarp šv. Benedikto regula besivadovaujančių vienuolių, o jo misiją ir kankinystę vaizduojantis freskų ciklas ištapytas Pažaislyje, kuris šiandien yra plačiausias žinomas tapybinis šv. Brunono istorijos pasakojimas Europoje. O ir liturginė Šv. Brunono Bonifaco Kverfurtiečio šventė anksčiau buvo minima dvi dienas – spalio 15 d. (kaip šv. Brunono) pagal vokiečių šaltinių versiją ir birželio 19 d. (kaip šv. Bonifaco) pagal italų šaltinių versiją. Pastaroji buvo žinoma ir minima Pažaislio kamaldulių.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.: (8~37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt