į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Piligriminė jaunimo pašaukimų stovykla (2009.06.17–20)

Birželio 17–20 d. 25 jaunuolių grupė dalyvavo pirmąkart surengtoje piligriminėje maldos už pašaukimus stovykloje. Šia stovykla, jos rengėjų ir vadovų – Kauno arkivyskupijos kurijos, Jaunimo centro, Šeimos centro iniciatyva sumanyta kaip piligriminė kelionė po Lietuvą aplankant kai kurias garsias piligrimines vietas, vienuolijas, siekta melstis už visus pašaukimus ir suteikti galimybę jaunuoliams svarstyti savo pasirinkimus. Į piligriminę kelionę išsirengė 14–34 metų amžiaus stovyklautojai – daugiausia moksleiviai ir studentai iš Kauno, Kėdainių Vilniaus, Marijampolės, Kernavės ir kt.

Pirmasis stabtelėjimas autobusu iš Kauno prasidėjusioje kelionėje buvo Vilnius ir čia įsikūrusi Marijos Dangun Ėmimo seserų kongregacija. Seserų asumpcionisčių vyresnioji ses. Benedikta Rollin nuoširdžiai pasidalijo su atvykusiais jaunais žmonėmis savo mintimis apie patį svarbiausią žmogaus pašaukimą – gyventi ir mylėti, kuris teikia pagrindą visiems kitiems pašaukimams: kunigystei, gyvenimui šeimoje, dosniajai viengungystei ir vienuolystei. Ši diena keliauninkų tvarkaraštyje buvo paženklinta malda už šeimas, ir ją savo pasidalijimu apie Dievo ir maldos reikšmę tarpusavio bendrystėje ypač praturtino dvi vienuolyne paliudijusios sutuoktinių poros.

Drauge su seserimis atšventę šv. Mišias po pietų piligrimai pasiekė Tiberiados brolių bendruomenę Baltriškėse. Vienuolinio gyvenimo dvasią ir ritmą jaunieji keliautojai čia galėjo iš labai arti pajusti drauge vakarieniaudami, apžiūrėdami vienuolyną ir melsdamiesi drauge su broliais. Jie birželio 18 d. ryte kalbėjo apie dvasinių pašaukimų prasmę, tvirtino, kad svarbiau už viską – ne veikti, o tiesiog būti – dėl Dievo, dėl kitų.

Vakarop pašaukimų stovyklos dalyviai pasiekė Šiaulių katedrą ir šventė čia šv. Mišias. Tądien dar spėta aplankyti ir Kryžių kalną, kur kiekvienas keliautojas paniro į asmeninę maldą ir kančios žmogaus gyvenime apmąstymą. Vėlų birželio 18 d. vakarą į Telšius atvykusiems piligrimams pastogę nakvynei suteikė Telšių vyskupijos Jaunimo centras.

Rytojaus diena, birželio 19-oji, buvo skirta maldai už kunigus. Asmeniniu liudijimu su keliautojais pasidalijęs Telšių vyskupijos Jaunimo centro direktorius mons. Rimantas Gudlinkis teigė, jog kunigas savo pašaukimo kelyje yra tiek, kiek jis leidžia Dievui būti jame drauge. Maldos už kunigus intencija, atvykę į Žemaičių Kalvariją, piligrimai, lydimi seminarijos klieriko, ėjo Kalnus.

Vidudienį aplankytos Kretingoje įsikūrusios Motinos Teresės seserys, slaugos ligoninė. Paklaustos, ar mato savo artimo meilės darbų rezultatus, seserys pateikė jaunimui paprastą krikščioniško gyvenimo tiesą: svarbiausia yra ištikimybė Dievui. Paskui apsilankę Pakutuvėnuose ir  ses. Vitalijos Federavičiūtės PAMI lydimi apžiūrėję brolijos sodybą, piligrimai drauge šventė šv. Mišias su br. kun. Gediminu Numgaudžiu OFM ir mintis kreipė į jo padrąsinimą – meile žmogui spinduliuojančią pervertą Švč. Jėzaus Širdį.

Birželio 20-oji, paskutinė pašaukimų stovyklos diena, buvo surengta Šiluvoje, kur atvykta dar iš vakaro. Šiluvos bazilikoje piligrimai dalyvavo šv. Mišiose, vėliau Jono Pauliaus II dvasiniame centre klausėsi parapijos klebono kun. Erasto Murausko minčių, kaip atpažinti ir priimti Dievo valią.

Dėkojimo malda užbaigę piligriminę kelionę jaunieji stovyklautojai dalijosi gausiais įspūdžiais ir naujomis dvasinėmis patirtimis; kai kuriems ypač įsiminė begalinis drauge sukalbėtų maldų ir sugiedotų giesmių skaičius per visą kelionės metą. Dauguma jaunuolių, beje, atvira širdimi dalyvaudavusių ir vakaro pasidalijimuose, išreiškė norą, kad tokia stovykla būtų rengiama ir kitąmet.

Pasak Kauno arkivyskupijos kurijos Sielovados programų koordinatorės ir Jaunimo centro vadovės Vaidos Spangelevičiūtės, drauge su kitais Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojais – Lina Žadvydaite, Simona Valiukaite, Mantu Kuraičiu, Ramune Bagdonaite bei ses. Agniete Ivaškevičiūte OSB lydėjusios piligrimus,  ši stovykla labai aiškiai parodė, kad jaunimui, paliestam šiandienai būdingos apsisprendimo, įsipareigojimo krizės, vis dėlto aktualu rimtai svarstyti savo gyvenimo pasirinkimus, o dar svarbiau – pirmiau artėti prie Dievo, svarbiausio tikslo, o jį atradus – lengviau rinktis ir pašaukimo kelius.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.: (8~37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt