į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Diakonų šventimai arkikatedroje (2009.06.29)

Birželio 29 d., švenčiant Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus liturginę šventę, Kauno arkikatedroje bazilikoje iškilminga Eucharistijos liturgija užbaigti Visuotinėje Bažnyčioje nuo 2008-ųjų minėti Šv. Pauliaus metai ir diakonais įšventinti trys Kauno kunigų seminarijos klierikai. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius vadovavo iškilmėms ir įšventino diakonais Gytį Stumbrą, Tomą Trečioką ir Petrą Mackevičių Kauno kunigų seminarijos vadovybės ir kitų jos bendruomenės narių, šventinamųjų artimųjų, draugų, visų gausiai dalyvavusių tikinčiųjų akivaizdoje.

Iškilmėse dalyvavo ir šv. Mišias koncelebravo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Vytautas Grigaravičius, kiti kunigai. Asistą rengė kunigų seminarijos klierikai. Seminarijos rektoriui pristačius arkivyskupui minėtus klierikus ir paliudijus jų vertumą, arkivyskupas paskelbė, kad jie išrenkami į diakonų luomą bei pasakė homiliją.

 „Apaštalas Paulius dėl Kristaus dirbo, vargo, buvo persekiojamas ir mirė kankinio mirtimi“, – sakė ganytojas linkėdamas šventinamiesiems šv. Pauliaus pasiryžimo, taip pat šv. Brunono, šv. kunigo Jono Marijos Vianėjaus pasišventimo skelbti Evangeliją savo broliams bei šv. Petro ištikimybės savo Mokytojui.

Arkivyskupas pakvietė pamaldų dalyvius melstis už diakonus, kad jie labiau už viską mylėtų Kristų ir išsaugotų ištikimybę jam visą gyvenimą. Naujieji diakonai, po įšventinimo apeigų pasveikinti visų dalyvavusiųjų plojimais, vėliau patarnavo šv. Mišių liturgijoje.

Sielovadinę praktiką arkivyskupo dekretu diak. Gytis Stumbras atliks Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje, Tomas Trečiokas – arkikatedros, o Petras Mackevičius – Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt