į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

„Kairos“ rekolekcijos arkivyskupijos mokytojams (2009.06.17–20)

Birželio 17–20 d. Birštone vyko „Kairos“ rekolekcijos mokytojams. Jose dalyvavo net 17 Kauno Juozo Urbšio vidurinės mokyklos akademinės bendruomenės narių, Kauno „Vyturio“ vidurinės mokyklos mokytojai, tikybos mokytojai iš kitų Kauno arkivyskupijos mokyklų bei du neokatechumenato atstovai iš Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos.

Rekolekcijų dalyviai gyveno Dievo dovanotą laiką, meldėsi, linksminosi, dalijosi savo tikėjimu ir patirtimi, klausė tikybos mokytojos ir katechetės ses. Liucijos Grybaitės FMA ir t. Liongino Virbalo SJ konferencijų, saleziečių bendradarbio ir Palemono vaikų dienos centro darbuotojo Justino Akstino, Jurbarko gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ir parapijos katechetės Rasos Greičiūtės bei Kauno Juozo Urbšio vidurinės mokyklos direktoriaus Pauliaus Martinaičio gyvenimo liudijimų, kurie siejosi su svarbiomis krikščioniško gyvenimo tiesomis. LŽŪA dėstytoja Jūratė Jastromskaitė rekolekcijų dalyviams padėjo Dievą šlovinti giesme.

Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventę rekolektantai šventė kartu su Birštono parapijos bendruomene ir tuomet Birštone viešėjusiais Vilkaviškio vyskupu emeritu Juozapu Žemaičiu MIC bei kun. Vaclovu Aliuliu MIC.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt