į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Šv. Brunono iškilmingas minėjimas Kauno arkikatedroje (2009.07.12)

Liepos 12 d. sekmadienį iškilmingai švenčiama Eucharistija Kauno arkikatedroje bazilikoje paminėtas šv. Brunonas – vyskupas, misionierius, kankinys, prieš tūkstantį metų Evangelijos žinią atnešęs iki Lietuvos pasienio ir savo misionierišką žygį dėl tautų, dar nepažįstančių Kristaus, užbaigęs čia kankinio mirtimi. Iškilmingai liturgijai vadovavęs ir pamokslą pasakęs Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas jos pradžioje pasveikino dalyvaujančius arkivyskupijos kunigus, pašvęstojo gyvenimo brolius ir seseris, svečius iš Vokietijos, Marijos radijo klausytojus, visus tikinčiuosius ir pakvietė melstis už Bažnyčią Lietuvoje, mūsų tėvynės ateitį. Šv. Mišias koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Marijos radijo programų direktorius kun. Oskaras Petras Volskis, Kauno II dekanato dekanas Augustinas Paulauskas, Kauno arkivyskupijos Carito direktorius kun. Virginijus Birjotas.

Per pamokslą primindamas šv. Brunono, vieno iš misionierių, nešusio Evangelijos šviesą dar nepakrikštytiems Europos kraštams pirmojo ir antrojo tūkstantmečio sandūroje, gyvenimą ir misiją, vysk. J. Ivanauskas sakė: „Brunono misija ir kankinystė – tai pirmasis mūsų protėvių susitikimas su Kristumi, Gerąja naujiena. Tai kartu pirmasis krikščionybės Lietuvoje puslapis, pirmasis žingsnis, paženklintas misionierių kankinyste. Krauju palaistytas krikščionybės grūdas, vėliau pergyvenęs daugybę istorijos vingių, pasišventusių kunigų, vienuolių ir pasauliečių sutelktu darbu visais laikais davė ir duoda gausių tikėjimo vaisių.“ Pamoksle pabrėžti daugybės Lietuvos istorijoje pasižymėjusių dvasininkų, vienuolių, visuomenės žmonių pastangos ginti tikėjimą, tautos kultūrą, kurti tautos gyvenimą.

 „Švento Brunono kankinystės tūkstantmetis – tai visos Europos christianizacijos ir Bažnyčios misijų sukaktis“, – sakė vysk. J. Ivanauskas, linkėdamas šio misionieriaus ryžto ir drąsos šiandien ginant krikščioniškąsias vertybes.

Iškilmių dalyviams buvo suteiktas šventinis ganytojiškas palaminimas. Vysk. J. Ivanauskas padėkojo visiems, aktyviai, sąžiningu darbu kuriantiems Kauno Bažnyčios ir visos Tėvynės dabartį bei ateitį.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt