į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Jėzuitų vienuolyne tradicinėmis giesmėmis melstasi už mirusius (2009.11.07)

Lapkričio 7 d. Kauno jėzuitų namų vienuolyno salėje surengta maldos ir giesmės popietė. Pasimelsti giesme už mirusiuosius pakvietė maldos ir liaudiško giedojimo grupė „Karunka“ (vadovė Zita Karklelytė) iš Vilniaus ir Kauno Šv. Jurgio bažnyčios liaudiško giedojimo grupė „Dangaus lelija“ (vadovė Nijole Grivačiauskienė). Susirinkusius liaudišku giedojimu pasimelsti popietės dalyvius širdingai pasveikino Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius kun. Rytis Gurkšnys SJ, pasidžiaugdamas, kad svečiai iš Vilniaus – „Karunkos“ giedotojai prisideda prie Kauno arkivyskupijos II sinodo nutarimų įgyvendinimo puoselėdami liaudiškąjį pamaldumą, t. y. tradicinių giesmių giedojimą. Popietės metu skambėjo giesmės apie gyvenimo ir mirties prasmę, Auk6čiausiojo gailestingumą bei Dangaus tėvynę, skaitytos Šventojo Rašto ištraukos, giedota Litanija už mirusiuosius, Viešpaties angelas.

Vėliau abiejų grupių giedotojai Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje kartu su rektorato bendruomene šventė šv. Mišias, kurių koncelebracijai vadovavo ir pamokslą pasakė tėvas Stasys Kazėnas SJ. -vm-

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt