į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno arkikatedroje sutiktas LJD kryžius (2009.11.08)

Lapkričio 8 d. prieš vakaro šv. Mišias arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir gausiai dalyvavę tikintieji, tarp kurių ypač daug buvo jaunų žmonių, giesme ir malda pasitiko arkivyskupijoje keliaujantį Lietuvos jaunimo dienų kryžių, atneštą Jurbarko dekanato jaunimo.

Per šv. Mišias, kurioms vadovavo arkivyskupas, ganytojo kvietimu buvo meldžiamasi už gyvą Kristaus dvasią mumyse – pasiaukojimo, meilės, tarnystės dvasią. Kaip ir keliaujantis Lietuvos jaunimo dienų kryžius, taip ir arkiv. S. Tamkevičiaus pamokslo žodžiai visų mintis kreipė į Kristaus kryžių – tikros pasiaukojamos meilės ženklą, kurį jis parodė savo kančia. Pasak ganytojo, šiandien toks pasiaukojamos meilės pavyzdys kaip niekad svarbus visuomenėje, kur apstu savanaudiškumo ir egoizmo, nemeilė artimui reiškiasi pačiais kraštutiniais būdais, o žmonės būna akli net patiems artimiausiems.

Arkikatedroje tą vakarą pradėta 6 savaites truksianti LJD kryžiaus kelionė po Kauno miesto parapijas (tvarkaraštį žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1301).

Nuo rugsėjo 26 d. šis kryžius keliavo po visų arkivyskupijos dekanatų parapijas. Čekiškėje prasidėjusi kelionė tęsėsi per 35 parapijas, Kėdainių, Raseinių, Ukmergės, Jonavos miestus ir buvo sutiktas daugiau kaip 2000 jaunų žmonių. Kryžiaus apsilankymas ir galimybė prisiliesti bei melstis prie jo daugeliui buvo neeilinis įvykis. Tačiau šis susitikimas jaunimui – ne tik didelis džiaugsmas, bet ir iššūkis drąsiai nešti kryžių bei sekti Kristų. Kryžiaus buvimas kiekvienoje parapijoje draugėn subūrė tiek jaunus, tiek vyresnius žmones į bendrą maldą ir bendrystę. Kartu su kryžiumi keliauja ir dienoraštis, kuriame jaunuoliai įrašė labiausiai juos palietusius dalykus.

Mes parodėme miestui savo tikėjimą. Jautėme Jėzaus buvimą šalia mūsų.  Ir mūsų rankos lietė kryžių, kurį nešė ir lietė tūkstančiai jaunų žmonių visoje Lietuvoje.  Mus nustebino šio kryžiaus kelionė. Kryžius keliavo po visą Lietuvą, bet šauniausia tai, kad jis atkeliavo ir į mūsų mažą miestelį.  Bendroje maldoje atradome artimesnį santykį su Jėzumi.  Nustebino ir nudžiugino jaunimo gausa ir drąsa bei noras prisiliesti prie kryžiaus ir jį panešėti.  Supratom, kad ir jauni žmonės moka melstis ir mylėti.  Norim palinkėti kryžiui sėkmingai keliauti per parapijas, burti jaunimą, skleisti šviesą ir prisilietimo džiaugsmą.

Šis kryžius savo kelionę pradėjo per 2004 m. Lietuvos jaunimo dienas Šiauliuose. Po jų kryžius buvo pastatytas Kryžių kalne ir stovėjo ten iki 2007 m. vasaros. Dviratininkų piligrimų grupė savo žygiu nuo Kryžių kalno iki Klaipėdos palydėjo LJD kryžių į jaunimo dienas, taip jas simboliškai sujungdami. 2007 m. LJD dalyviams Klaipėdoje tarptautinės katalikų maldos ir evangelizacinės mokyklos „Jeunesse et Liumere“ vadovas kun. Rene Luc sakė: „Lietuvos tikintiesiems dabar reikia nešti kryžius ne į Kryžių kalną, o iš jo – į pasaulį, į savo kasdienę aplinką.“

Keliaujantis kryžius – ne tik artėjančių Lietuvos jaunimo dienų ženklas, bet ir palaiminimas tiems, kurie ateina su juo susitikti.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt