į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Vyskupo V. MICHELEVIČIAUS pirmųjų mirties metinių paminėjimas arkikatedroje (2009.11.11)

Lapkričio 11 d., trečiadienį, 10 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios minint Kauno arkivyskupijos augziliaro vyskupo emerito Vlado Michelevičiaus pirmąsias mirties metines. Jų pradžioje koncelebracijai vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pakvietė drauge pasimelsti ir už vyskupą Juozapą Matulaitį-Labuką, buvusį Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkąjį administratorių, pas Viešpatį iškeliavusį prieš trisdešimt metų (1979 m. gegužę; palaidotas Šiluvos bazilikos šventoriuje). Šv. Mišias koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, taip pat apie septyniasdešimt Kauno arkivyskupijos dvasininkų, tądien atvykusių ir į ugdymo konferenciją  kurijoje.

Pamokslą pasakęs arkiv. S. Tamkevičius paragino į vyskupo ir kunigo tarnystę žvelgti Jėzaus akimis ir iškėlė svarbiausius gerą jų tarnystę apibūdinančius bruožus: ištikimybę Kristui, meilę tiesai, kuri remiasi Evangelija ir Bažnyčios Magisteriumu, bei gerumą, kylantį iš atsigręžimo į Dievą. Kunigai pakviesti apmąstyti savo atliekamą tarnystę, o pasauliečiai paraginti melstis, kad kunigai būtų tokie, kokių norėjo Kristus.

Po šv. Mišių arkivyskupas pašventino prie vysk. V. Michelevičiaus kapo arkikatedros šventoriuje pastatytą paminklą, už mirusįjį buvo sugiedotas „Viešpaties angelas“.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 409025, el.p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt