į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Negimusio kūdikio dienos paminėjimas arkivyskupijoje

Lapkričio 23-oji – Negimusio kūdikio diena. 1955 m. lapkričio 23 d. Lietuvoje buvo įteisinti abortai, ir iki šiol tūkstančiai šeimų yra paliestos kūdikio netekties skausmo. Kaip ir kiekvienais metais Kauno arkivyskupijos Šeimos centras kviečia įsitraukti į Negimusio kūdikio dienos minėjimą parapijoje ir malda bei konkrečia pagalba prisidėti prie gyvybės kultūros puoselėjimo, kūdikio netektį išgyvenančių arba dėl nėštumo abejojančių šeimų, moterų palaikymo.

1. Lapkričio 23 d. , pirmadienį, parapijų kunigai aukojo šv. Mišias šia intencija ir, pagal galimybes, kartu su parapijos šeimomis, jaunimu organizavo maldos vakarą.

2. Šių dienų pasaulyje malda yra stipriausia gyvybės apsauga, todėl įvairios parapijų maldos grupės (šeimų, jaunimo, rožinio ir kt.) lapkričio mėnesį buvo kviečiamos melstis už negimusius kūdikius, moteris ir šeimas, patyrusias kūdikio netektį dėl aborto. Raginama ir kitais mėnesiais maldos intencijose prisiminti šią skaudžią problemą.

3. Lapkričio 20 d. , penktadienį, 16 val. Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje vyko Sutaikinimo pamaldos. Jos prasidėjo Švč. Sakramento adoracija tyloje, pamaldų metu buvo galimybė prašyti asmeninės maldos, prieiti išpažinties, pasikalbėti su kunigu. Šv. Mišios buvo aukojamos už negimusius kūdikius ir jų netektį išgyvenančius tėvus. Pamaldoms vadovavo bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius. 

Kiekvienais metais Kauno arkivyskupijos Šeimos centras siekia vis labiau įtraukti visuomenę į Negimusio kūdikio minėjimo renginius ir akcijas. Tarp nedidelių renginių, kurie šeimos centro iniciatyva vykdomi parapijose, dekanatuose, formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, vienas svarbiausių Negimusio kūdikio dienos minėjimo akcentų yra Sutaikinimo pamaldos ir šv. Mišios už negimusius kūdikius ir jų netektį išgyvenančius tėvus. Šios pamaldos – tai galimybė vienytis maldos bendrystėje, drąsinant priimti švelnų Jėzaus kvietimą sugrįžti į jo mylintį ir tėvišką glėbį. Motinos ir šeimos gali atnešti savo skausmą, neviltį, pasidalyti savo kančia; pokalbis su visada laukiančiu kunigu, užtarimo malda, išpažintis tampa gydančiais ir padedančiais apsivalyti nuo skausmo ir nebenešti sunkios praradimo naštos, o galbūt išsklaidyti abejones ir ryžtis priimti naują gyvybę. Sutaikinimo pamaldomis taip pat siekiama pakeisti visuomenės požiūrį į Bažnyčios poziciją šeimų, atsisakiusių kūdikių, atžvilgiu. Bažnyčia meldžia už tas šeimas ir kviečia priimti Jėzaus atleidimą ir jo meilę, kad kančia būtų perkeista į viltį ir ramybę.

4. Bendradarbiaujant su KMU, KTU ir VDU akademinės sielovados grupėmis,  šv. Mišios už negimusius kūdikius:

Lapkričio 23 d.

16.30 val. KMU klinikų Šv. Luko koplyčioje

Lapkričio 24 d.

12 val. Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje 

18 val. Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje (prie požeminės perėjos);

Lapkričio 25d.

11 val. Vytauto Didžiojo universiteto koplyčioje (Donelaičio g. 52), 313 audit. 

Lapkričio 26 d.

11 val. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto koplyčioje (Gimnazijos g. 7).

5. Kauno arkivyskupijos Šeimos centre jau 11 metų veikia Krizinio nėštumo programa. Čia teikiama pagalba besilaukiančioms ir pagimdžiusioms moterims ir jų šeimos nariams, kurie nėštumą išgyvena kaip krizę, tiems, kurie yra netekę kūdikio dėl aborto, kūdikio negalios ir kt. Siekiant apsaugoti gyvybę, Šeimos centras kviečia jungtis į bendrystę maldoje bei suteikiant konkrečią pagalbą (finansinę, maistu, drabužiais ir kt.) į krizinio nėštumo programą besikreipiančioms moterims. Daugiau informacijos tel. 8 37 321122

6. Šių dienų jaunimas yra ypač paveiktas vartotojiškos pasaulėžiūros. Lankant įvairias jaunimo bendruomenes, mokyklas jaunimo pozicija gyvybės atžvilgiu dažniausiai yra neigiama. Nors į klausimą ar gyvybė yra vertybė, jaunimas atsako, jog gyvybė kaip vertybė jiems yra svarbi, tačiau, pateikus įvairias bioetines situacijas, dažniausiai jaunuoliai pasisako už abortą. Todėl nuolatinis gyvybės žinios nešimas jauniems žmonėms yra be galo reikalingas. Jaunimo programos ,,Pažink save“ koordinatorės kartu su savanoriais minint Negimusio kūdikio dieną visą lapkričio mėnesį įvairiose Kauno miesto mokyklose, parapijose, studentų bendruomenėse skaitė paskaitas gyvybės tema.

Programos savanorių iniciatyva lapkričio 18 d., trečiadienį, Pasiruošimo piligrimystei centre vyko maldos vakaras už negimusius kūdikius ir abejojančias dėl naujos gyvybės priėmimo motinas bei šeimas. Maldos vakaras prasidėjo 17.20 įvadine paskaita apie gyvybę, kurią vedė programos savanoriai. Lapkričio mėnesį savanoriams ir jaunimui buvo dalijami specialiai Negimusio kūdikio dienai pagaminti ženkliukai, pavadinti ,,Apsaugok mane“.

7. Lapkričio 17–23 d. Marijos radijo eteryje Rožinio malda šiomis intencijomis: Meldžiame už Lietuvos šeimas, kurios netekusios savo negimusių kūdikių. Viešpatie, atverk jų širdis, pripildyk savo gydančios meilės. Meldžiame už šeimas, moteris bei merginas, kurios šiuo metu išgyvena abejones nutraukti nėštumą ar gimdyti.

7. Negimusio kūdikio diena buvo minima Kauno arkivyskupijos dekanatuose. Dekanatuose ir parapijose taip pat yra platinamas plakatas: ,,Kodėl nesaugoti jų abiejų?“

Pagal Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informaciją

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt