į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Akademinio jaunimo sielovadininkų viešnagė Lenkijoje (2009.18–19)

Lapkričio 18–19 d. Kauno aukštųjų mokyklų – VDU, KMU, KTU, LŽŪU kapelionai ir referentai, taip pat arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas, arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Vaida Spangelevičiūtė, Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovas Mantas Kuraitis, lydimi arkivyskupijos augziliaro vyskupo Jono Ivanausko, kurijos kanclerio mons. Adolfo Grušo ir Kauno I dekanato dekano mons. Vytauto Grigaravičiaus, lankėsi Lenkijoje, Olštyno mieste (Varmijos arkivyskupija).

Per dviejų dienų kelionę susitikta ir patirtimi dalytasi su lenkų universiteto sielovadininkais, kunigais, jaunimo grupių atstovais, atsakingaisiais už jaunimo sielovadą arkivyskupijos lygmeniu, lankytasi 16 fakultetų (tarp jų – ir Teologijos) turinčiame Olštyno universitete. Studentų miestelyje pastatytoje naujoje bažnyčioje (studentams mieste yra skirta ir dar viena bažnyčia) buvo drauge švenčiamos šv. Mišios, vyko Taize pamaldos. Lankytasi ir mokyklose, domėtasi jaunųjų karitiečių veikla, saleziečių oratorija. Lenkų sielovadininkai taip pat išsakė susirūpinimą dėl jaunimą vis labiau veikiančios sekuliarizacijos ir kaip atrasti naujų būdų palaikyti jauno žmogaus tikėjimą. Kauniečiai sielovadininkai susitiko su Varmijos (Olštyno) arkivyskupu metropolitu Wojciechu Ziemba.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 409025, el.p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt