į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Tarptautinė konferencija žurnalo SOTER dešimtmečiui paminėti (2009.12.04)

Gruodžio 4 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakulteto (KTF) Didžiojoje auloje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „XX a.–XXI a. pradžios religijos mokslų periodika“, skirta mokslinio žurnalo SOTER atkūrimo dešimtmečiui ir Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai paminėti. Joje dalyvavo mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos universitetų, pranešimai buvo skaitomi lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis. Konferencija užbaigta šv. Mišiomis Kauno Prisikėlimo bažnyčioje ir kultūrine programa.

Konferencija pradėta apaštalinio nuncijaus Luigi Bonazzi sveikinimu, kurį perskaitė VDU KTF Didysis kancleris, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Sveikindamas konferencijos rengėjus, dalyvius ir SOTER žurnalo darbuotojus, nuncijus dėkojo jiems už prasmingą ir pasiaukojamą darbą bei linkėjo mokslininkams, kad savo straipsniais, kita veikla neštų ne tik akademinių, bet ir pastoracinių, evangelizacinių vaisių, nes nūdienos žmogus ir visa visuomenė, ne mažiau nei šv. Brunono laikais, reikalingi, džiugiosios, gelbstinčios Jėzaus Kristaus Naujienos. Perskaitęs nuncijaus sveikinimą arkivyskupas S. Tamkevičius pakvietė pasimelsti už vaisingą konferencijos darbą, kad įžvalgos pasitarnautų žurnalui gyvuoti, augti, tobulėti.

Sveikinimo žod5 tarė ir žurnalo SOTER redkolegijai dėkojo VDU plėtros prorektorė Natalija Mažeikienė, VDU KTF dekanas Benas Ulevičius, buvęs VDU rektorius profesorius Vytautas Kaminskas, kuris yra skatinęs atkurti SOTER žurnalą ir jį palaikęs. Prelatas, ilgametis VDU KTF dekanas ir SOTER redkolegijos pirmininkas, prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS pristatė visus konferencijos pranešėjus.

Keturių sesijų metu buvo perskaityta 14 pranešimų. Juose apžvelgta SOTER atkūrimo istorija bei straipsnių temos, bendradarbiavimas su kitais Lietuvos bei užsienio leidiniais, teologiniai straipsniai kituose Lietuvos periodiniuose moksliniuose leidiniuose, Lenkijos teologijos mokslo problemos moksliniame leidinyje „Teologia i człowiek“, religijos mokslų sklaida išeivijoje. Visi pranešimai yra publikuojami 32-ajame SOTER numeryje, kurį jau galima įsigyti.

Prof. Alfonsas Motuzas, SOTER redakcijos kolegijos pirmininko pavaduotojas, perskaitė pranešimą „Atkurto religijos mokslo žurnalo SOTER istoriografija“. Profesorius apžvelgė, kaip atkurtas religijos mokslų žurnalas SOTER per dešimtmetį išaugo į tarptautinį mokslo žurnalą. Atkūrimo ištakos siekia 1998 m. pabaigą ir 1999 metus, kada VDU minėjo atkūrimo dešimtmetį. Pirmasis atkurtojo SOTER numeris išleistas 1999 birželio mėnesį, jam buvo suteiktas tarptautinis ISSN numeris. 2000 metais žurnalas buvo įtrauktas į Lietuvos mokslo leidinių sąrašą. Tais pačiais metais pasirodė internetinis SOTER puslapis: http://www.vdu.lt/Leidiniai/SOTER. Leidiniui populiarėjant ir augant publikacijų skaičiui, per metus išleidžiamų leidinių nuo dviejų padaugėjo iki keturių. Išleisti penki SOTER priedai, kuriems taip pat suteiktas tarptautinis ISSN numeris. Nuo 1 iki 13 numerio straipsniai buvo spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis, o nuo 14 iki jubiliejinio 32 numerio – lietuvių, anglų, italų, lenkų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis.

Per dešimtmetį žurnalas SOTER buvo įregistruotas į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą Periodinių ir tęstinių mokslo leidinių sąrašą, į Lietuvos mokslo ir studijų elektronines duomenų informacinės sistemos (elLABa) bei tarptautines duomenų bazes, kurių sąrašą patvirtino Lietuvos mokslo taryba. Tai Centrinės Rytų Europos virtualiosios bibliotekos (CEEOL), Filosofijos mokslų informacijos centro (The Philosopher‘s index) ir Atvirosios prieigos žurnalų (Directory of Open Access Journal) duomenų bazės. Nuo 2005 metų SOTER žurnalą pradėjo įsigyti Lenkijos aukštųjų mokyklų katalikų teologijos fakultetų dekanatų konferencija ir Krokuvos katalikų mokslo akademija.

Svetlana Adler-Mikulėnienė

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt