į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kaune paminėtas Jėzuitų bažnyčios 250 metų jubiliejus (2009.12.06)

Gruodžio 6 d., sekmadienį, Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorato bendruomenė šventė bažnyčios pašventinimo 250 metų jubiliejų. Tądien Kauno jėzuitai ir rektorato bendruomenė dėkojo Dievui už savo bažnyčią, kurią 1759 metais iškilmingai pašventino žemaičių vyskupas A. Tiškevičius, dedikuodamas ją šv. Pranciškaus Ksavero garbei. Gausiai susirinkę žmonės dalyvavo bažnyčios rektoriaus jėzuito Ryčio Gurkšnio ir jėzuito t. Aldono Gudaičio aukotose iškilmingose Mišiose.

Pamokslą pasakęs rektorius, be kita, ko prisiminė gruodžio 3 d. minėtą bažnyčios globėją Pranciškų Ksaverą, atradusį savo pašaukimą, dariusį tai, ką norėjo, kas jam buvo prasminga. Pasak rektoriaus, „šventasis tikrai buvo laimingas. Jo užsidegimas paskatino naują Europos misionierių bangą į Azijos kraštus“. „Šiandien dauguma alkoholikų, depresijos, nerimo ir visokių baimių varginamų žmonių neturi ir neieško savo tikrų, didelių ir įkvepiančių tikslų gyvenime. <...> klauskite savęs: <...>Ką darydamas jaučiu entuziazmą, susilaukiu pripažinimo, lengviausiai bendrauju su kitais, patiriu gyvenimo prasmę ir pilnatvę? Šie atsakymai parodys jums, kaip įnešti daugiau entuziazmo ir užsidegimo į savo gyvenimą. Tegul tai būna jūsų adventinio meto nusiteikimas ir aktyvus laukimas. Dievas tikrai nori parodyti jums tą kelią, kuriuo eidami nestokosite užsidegimo, entuziazmo ir būsite laimingiausi“, – šitaip sakyta II advento sekmadienio homilijoje jėzuitų bažnyčioje.

Pasibaigus Mišioms, rektorius t. R. Gurkšnys SJ, primindamas bažnyčios istorijos jubiliejų, pabrėžė: „Prieš 20 metų čia žmonės džiaugėsi savo pergalėmis. Mes čia šiandien džiaugiamės Dievo pergalėmis kiekvieno iš mūsų gyvenime.“ Iškilmių proga buvo padėkota per dviem dešimtims aktyviai sielovadoje tarnaujantiems bažnyčios bendruomenės nariams, čia tarnaujantiems kunigams.

Prieš iškilmes jėzuitų rektorato išplatintame pranešime buvo prisiminta dramatiška bažnyčios istorija. Šalia išaugusi mokykla garsėjo gera tvarka ir išsilavinusiais mokytojais jėzuitais. Panaikinus jėzuitų ordiną, bažnyčia ir kolegija atiteko valstybei. Per karą prancūzų kariuomenė nusiaubė bažnyčios ir kolegijos pastatus. Caro valdymo metais bažnyčia buvo pertvarkyta ir paversta stačiatikių cerkve. I pasaulinio karo metu bažnyčia buvo toliau niokojama. Lietuvos nepriklausomybės metais į bažnyčią sugrįžę jėzuitai gražiai darbavosi atnaujintuose bažnyčios ir kolegijos pastatuose. Po II pasaulinio karo jėzuitai ir vėl buvo priversti palikti bažnyčią; sovietinė valdžia joje įrengė mokyklos sporto salę ir metalo dirbtuves. 1990 metais jėzuitai sugrįžo į Dievo namus. Bažnyčios patalpose buriasi įvairios sielovados grupelės, kuriami nauji projektai ir savanoriškos veiklos galimybės.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 409025, el.p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt