į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Viešpaties paaukojimo šventykloje iškilmės arkikatedroje. Padėka Dievui už pašvęstąjį gyvenimą (2010. 02.02)

Vasario 2 d. Viešpaties paaukojimo šventykloje iškilmės 10 val. ryte iškilminga Eucharistijos liturgija ir procesija su žvakėmis buvo švenčiamos Kauno arkikatedroje bazilikoje vadovaujant Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ.

Ganytojas, prieš pašventindamas tikinčiųjų atsineštas žvakes – Kristaus šviesos ženklą, priminė palyginti neseniai, tik prieš 40 dienų švęstas Kalėdas ir pakvietė, švenčiant Paaukojimą, Šventosios Dvasios vedamiems taip pat atrasti Dievą, kaip kitados šventykloje buvo atpažintas Viešpačiui paaukotas dvylikametis Jėzus.

Už malonę gyventi pašvęstąjį gyvenimą į šias pamaldas padėkoti Dievui atvyko įvairiose arkivyskupijos bažnyčiose bei rektoratuose tarnaujančių brolių kunigų (jėzuitų, marijonų, saleziečių, kapucinų ir kt.), taip pat įvairių kongregacijų seserų vienuolių. Pašvęstieji asmenys, taip pat ir tikintieji pamaldų pradžioje ėjo procesiją su žvakėmis. Broliai kunigai paskui arkiv. S. Tamkevičiaus vadovaujami celebravo šv. Mišias, seserys skaitė skaitinius, bendruomeninius maldavimus, nešė atnašas, tarp jų buvo ir materialinė parama Lietuvos jaunimo dienoms, kurios birželį vyks Panevėžyje.

Arkivyskupas savo homiliją skyrė aukos, kurios pavyzdį parodė pats Kristus savo kryžiumi, temai, ypač – jos supratimui šiandieniame pasaulyje. Ganytojas priminė, jog jau du tūkstančius metų daugybei žmonių Kristaus auka padeda vertinti pasiaukojimo svarbą ne tik vienuoliniame, bet ir santuokiniame gyvenime, kur stokojant aukos netrunka išsikeroti egoizmas. Homilijoje priminti šv. Jono Bosko, pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimo bei šventumo pavyzdžiai, kurie atskleidžia, kaip vienuolinis pasiaukojimas pasaulyje, dažnai jam nesuprantamas, uždega ir kitus.

„Net jei nebūtų matomų darbų, vien pasišventusiųjų buvimas pasauliui yra tarsi žiburys ant kalno, neleidžiantis užmiršti, kas gyvenime yra svarbiausia“, – sakė arkivyskupas, už ištikimą tarnystę dėkodamas seserims ir broliams vienuoliams, liudijantiems aukos grožį ir didingumą bei tikro gyvenimo su Kristumi kelią.

Po šv. Mišių seserys vienuolės ir broliai kunigai arkikatedroje bazilikoje giedojo Rytų krikščionių himną Dievo Motinai Akatistą.

Išsamiau apie pašvęstojo gyvenimo bendruomenes Lietuvoje galima rasti http://www.vitaconsecrata.lt/

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt