į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kun. dr. B. Domergue konferencija Kauno visuomenei (2010.02.05)

Šiuolaikinės jaunimo subkultūros tyrinėtojas kunigas dr. Benoît Domergue (Bordo vyskupija, Prancūzija), visą savaitę pagal įtemptą tvarkaraštį lankęsis įvairiose Lietuvos vietose ir susitikęs su gausiomis auditorijomis, vasario 5 d. pavakare VDU Didžiojoje salėje vedė konferenciją Kauno miesto visuomenei. Didžiulė salė sunkiai sutalpino netgi stovinčius klausytojus: marga savo amžiumi minia, kurioje vis dėlto vyravo jauni žmonės, sėdimas vietas užpildė iki renginio likus dar pusvalandžiui. „Esu sukrėstas, kaip gausiai susirinkote“, – sakė t. B. Domergue, susigrūdusius salės praėjimuose jaunuolius pakviesdamas susėsti tiesiog scenoje.

Pristatydamas svečią kun. dr. Arnoldas Valkauskas atkreipė dėmesį, jog t. B. Domergue nėra nei demonologas, nei egzorcistas, o veikiau kultūrologas, o jo konferencijų tikslas – parodyti, kaip akivaizdžiai šiuolaikinėje kultūroje manipuliuojama žmogumi.

Pasak t. B. Domergue, vis labiau globalizuotoje visuomenėje, kur globalizuota viskas – prekyba, finansai, kultūra, jaunimo pomėgiai visur yra iš esmės tie patys ir tais pačiais būdais juo manipuliuojama per filmus, trinančius ribas tarp tikrovės ir virtualybės, žiaurius kompiuterinius žaidimus (suaugusieji neretai žino tik oficialiąją jų versiją, o tikrąja nevaržomai naudojasi jų vaikai, patys tampantys erotinių, smurto scenų veikėjais), kai kurių rūšių roko, metalo muziką, jos koncertus – šokiruojančios trumpos šios subkultūros iliustracijos čia pat buvo pademonstruotos vaizdo priemonėmis. Prelegentas plačiau kalbėjo apie metalistų koncertus (juose pats yra lankęsis), kur jaunas žmogus tiesiog apdorojamas vaizdo ir garso efektais, aukštais decibelais, minios apsuptimi ir kolektyviniu transu, narkotikais, ilga trukme, smurtiniais tekstais.

Tačiau ne paaugliai, ne maištaujantis jaunimas, bet šiuolaikinio pasaulio (jau mokykloje) jam diegiama lenktyniavimo, neatsilikimo nuo kitų dvasia ir lengvai prieinama bet kuri informacija, skleidžianti smurto ir mirties kultūrą – štai kas, pasak t. B. Domergue, šiandien kelia didžiausią nerimą. Prelegentas atkreipė dėmesį, jog ir psichiatrai tvirtina esant priežastiniam ryšiui tarp propaguojamo smurto filmuose, koncertuose ir jaunimo realybės, kur neretos savižudybės, savo kūno žalojimas. Beje, svečias priminė, kaip Eurovizijos nugalėtojos roko grupės „Lordi“ apdovanojimo „įkvėpti“ žmonės sudegino nedidelio miestelio prie Helsinkio katedrą.

Ezoterines, satanistines kultūros apraškas (buvo pademonstruotas pribloškiantis satanistinių, visiems prieinamų svetainių adresų sąrašas) t. Benoit susiejo su eschatologija. „Esame sunkioje socialinėje situacijoje, gyvenime vis daugiau smurto, o jo viršūnėje – Antikristas“, – sakė jis, pabrėždamas, jog ne tik Biblija, bet ir Koranas kalbama apie Antikristą, skelbsiantį mirtį ir ateisiantį prieš antrąjį Jėzaus atėjimą laikų pabaigoje. „Antikristinė misija – įtikinti žmoniją, kad kraujas, neviltis, mirtis yra pasaulio pabaiga. Tai ir yra satanizmas“, – sakė prelegentas, teigdamas, kad vis daugiau antikristinių apraškų pastebima dabartinėje roko muzikoje (ypač skandinavų grupių, stipriai veikiančių jaunimo kultūrą Lietuvoje). Prie jauno žmogaus sielos, pasak t. B. Domergue, stengiamasi prieiti per anamorfinius vaizdus ir kalbą, nešančius kraujo ir mirties žinią, ilguose, 24–48 val. trunkančius koncertuose – per ritmų sinchroniją su žmogaus širdies ir kvėpavimo ritmu, netgi spiritizmo seansus jų metu, apie kuriuos žmogus gali net neįtarti. Ir taip, pasak svečio, veikiami jauni, iš esmės mieli žmonės, stokojantys vilties ir bendravimo (tai atsispindi ir aprangoje, neretai puošiamoje žodeliu „help“ – pagalbos šauksmu: „jeigu su manimi niekas nepasikalba, aš pradedu mirti“).

Kur išeitis? Jaunimo subkultūros tyrinėtojas ypač pabrėžė bendravimą, jaunuolių išklausymą. O svarbiausia – į jo neviltį ir aplinkos manifestuojamą mirties pergalę atnešti Jėzaus, atpirkusio žmogų ir prisikėlusio, žinią. Nuščiuvusiai salei demonstruodamas garsųjį XVII a. Rembrandto paveikslą „Emauso mokiniai“, prelegentas kvietė įsižiūrėti į jį. Pasak t. B. Domergue, Jėzus nesakė: „Tai aš“, nepamokslavo jiems, nepasakė net 10 Dievo įsakymų, bet kantriai ėjo su mokiniais Emauso kelyje kaip draugas, buvo su jais, drauge valgė (plg. Lk 24, 13–35). „Ir įvyko stebuklas“, – sakė svečias, atkreipdamas dėmesį, jog mokiniai, atpažinę duoną laužantį Jėzų, jau nebebuvo neviltyje: Mokytojas pažadino jų protą, ir pabudo širdys!

Pats dr. Benoit Domergue sakė sutikęs šimtus metalistų, gotų, satanistų, ir daugelis jų tebuvę ėriukai, besislepiantys po vilko kailiu. Atsakydamas į konferencijos dalyvių klausimus svečias pabrėžė, jog visi turi jausti pareigą eiti į susitikimą su jaunais žmonėmis, padėti, kad jie nenugrimztų skandinami skleidžiamoje neviltyje. Baigdamas  t. B. Domergue aplodismentus prašė skirti pagrindiniam renginio veikėjui Jėzui – jam buvo skirta ir konferenciją užbaigusi bendra malda.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt