į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Krikščioniškos pantomimos seminaras jaunimui Kaune (2010.01.05–07)

Vasario 5–7 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre šio centro iniciatyva surengtame krikščioniškos pantomimos seminare dalyvavo 50 jaunuolių (studentų, moksleivių), atvykusių iš įvairių Kauno miesto bei arkivyskupijos parapijų, taip pat katalikiškų organizacijų. Beje, dalyvauti seminare norinčių buvo gerokai daugiau, nei buvo galimybių, ir dalyvavo jame taip pat ir tokių jaunų žmonių, kurie lig šiol nebuvo aktyvūs kokių nors bažnytinių grupių nariai.

Penktadienio vakare įsikūrę ir susipažinę, jaunuoliai šeštadienį buvo užimti įtempta darbotvarke. Iš pat ryto seminaro vadovas, Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokytojas Saulius Arbočius, vesdamas teorinį užsiėmimą, kalbėjo apie kerigmą – krikščioniškosios žinios skelbimą, kuri yra svarbiausia bet kurioje, kad ir profesionaliausioje, veikloje. Be praktinių užsiėmimų, teorinių pantomimos principų mokymų, buvo nuolat kalbama apie Dievo buvimą šiame užsiėmime, kuris žmogui irgi gali padėti sutikti Dievą, dvasiškai augti, išlaisvinti kūrybingumą. Po pietų seminaro dalyviai jau patys galėjo išbandyti savo jėgas grupelėse kurdami ir repetuodami nedidelius vaidinimus įvairiomis dvasią ugdančiomis temomis, pvz.: pasaulio sukūrimas, dykuma ir pan.

Šeštadienio vakare jaunuoliai draugė šventė Eucharistiją. Jai vadovavo arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Kęstutis Genys. Po šv. Mišių buvo parodytas spontaniškai surengtas nuotaikingas vaidinimas – jam atsispindėjo, ką per dieną nuveikė ir suprato seminaro dalyviai.

Sekmadienį jaunimas aptarė renginį, dalijosi patyrimais, žiūrėjo vadovo S. Arbočiaus suvaidintą spektakliuką. Tarp pasidalytų įspūdžių skambėjo ir jaunų žmonių labai teigiamai įvertinta jiems sudaryta galimybė pabūti savimi. Su džiugia nuostaba jie žvelgė į savo kūrybos rezultatą, pasiektą per palyginti trumpą laiką, džiaugėsi, kad kiekvienas buvo įtrauktas į kūrybos procesą ir kiekvienas turėjo galimybę labiau pasinerti į Dievo gelmes.

Šiuo savaitgalio renginiu krikščioniškojo kūrybingumo saviraiška bus ir toliau ugdoma. Jaunimas kviečiamas ir toliau antradienio vakarais dalyvauti Kaune rengiamuose pantomimos seminaruose. Jiems vadovaujantis S. Arbočius sako, jog pantomimos užsiėmimams ir rengiamiems spektakliukams, kurie ateityje galėtų būti pritaikomi evangelizacijoje, labai svarbus biblinis pamatas, todėl daug dėmesio bus skiriama Šventojo Rašto pažinimui.

Pasak arkivyskupijos Jaunimo centro vadovės Vaidos Spangelevičiūtės, džiugu, kad šiuose seminaruose jauni žmonės turi galimybę pamatyti savo žmogiškumą, savo sugebėjimus, o svarbiausia – mokytis priimti save kaip Dievo kūrinius ir atskleisti kiekvienam duotą kūrybiškumo dovaną.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt