į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno medicinos universiteto klinikose paminėta Pasaulinė ligonių diena (2010.02.11)

Kaip ir kasmet, vasario 11 d. visam krikščioniškajam pasauliui minint Pasaulinę ligonių dieną, ji buvo paminėta ir Kauno medicinos universiteto klinikose. Šia proga Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius aplankė Onkologijos skyriuje gydomus pacientus. Arkivyskupas laimino sergančiuosius, kalbėjo apie kančios prasmę ir kvietė juos melstis, atsiduoti Marijos globai ir neprarasti vilties.

Vėliau arkiv. S. Tamkevičius vadovavo šv. Mišių liturgijai Šv. Luko koplyčioje. Jų metu buvo meldžiamasi už visus Kauno klinikose gydomus pacientus bei jais besirūpinančius medikus ir slaugytojas. Šv. Mišias koncelebravo KMUK dirbantys kapelionai – kun. Artūras Kazlauskas, kun. Vincas Kudirka, kun. Darius Varnelis ir kun. Kęstutis Genys. Mišių liturgiją savo giedojimu tradiciškai papuošė KMUK moterų vokalinis ansamblis „Kolegės“, vadovaujamas Antano Kelmelio. Melstis už sergančiuosius ir medikus gausiai susibūrė KMUK bendruomenė – gydytojai, slaugytojos ir pacientai.

Per homiliją arkivyskupas priminė, jog šių metų Ligonių diena pasaulyje minima jau aštuonioliktą kartą, o šią dieną įsteigė ir už ligonius bei tuos, kurie rūpinasi sergančiais bei kenčiančiais, melstis skatino popiežius Jonas Paulius II. Arkivyskupas pasidalijo keliomis popiežiaus Benedikto XVI šių metų laiško, skirto Pasaulinei ligonių dienai, mintimis. Ganytojas kalbėjo, kad be Kristaus kančios ir jo kryžiaus supratimo ligonį mažai kuo galima paguosti, mažai ką pasakyti, maža suteikti vilties, nes nei vienas sergantysis nenori kentėti. Į kančios klausimą atsakymą duoda tik Kristus, jo kančia ir mirtis ant kryžiaus. Jei žmogus vienys savo kančią su Kristaus kančia, tik tada ji atneš gėrį ir jam pačiam, ir jo šeimai, ir gal dar didesniam žmonių ratui.  Cituojant šiųmetinį popiežiaus laišką, pabrėžta, kad žmogų gydo ne kančios vengimas ar bėgimas nuo jos, bet gebėjimas kančią priimti ir per ją bręsti: per ligą ar kančią žmogų kalbina Dievas. Arkivyskupas priminė, kad per kančią žmogus darosi jautresnis, geriau supranta kitą: „Jei žmogus nebūna kentėjęs, sirgęs ar turėjęs sunkių gyvenimo patirčių, labai dažnai jis būna egoistas, jam sunku priimti kenčiantį.“

Šių metų Ligonių dienos proga ypatingas dėmesys skiriamas tiems, kurie ligonius prižiūri ir jais rūpinasi. Tikrai rūpinais ligoniais ir gali tą daryti tik tas, kuris nuoširdžiai tarnauja. Todėl Ligonių dieną ypač kviečiama melstis už tuos, kurie tarnauja ligoniams, kad jie turėtų jėgos, kylančios iš Kristaus meilės.

Eglė Žemaitienė, KMUK

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt