į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno arkivyskupijos CARITAS metinė konferencija (2010.02.18)

Vasario 18 d. Kaune, Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje, vyko kasmet rengiama arkivyskupijos Caritas metinė konferencija. Joje aptarti karitatyvinės Bažnyčios tarnystės arkivyskupijoje 2009 metais vaisiai. Dalyvavo arkivyskupijos Caritas pirmininkas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos Caritas generalinio direktoriaus pavaduotoja Janina Kukauskienė, arkivyskupijos dekanai, kai kurių parapijų klebonai, dekanatų, parapijų Caritas skyrių darbuotojai.

2009 m. veiklos ataskaitinį pranešimą perskaitė arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas. „Kas myli kitus gailestingąja meile, tas pirmiausia jų atžvilgiu būna teisingas, ir Dievas yra tarp tų, kurie jo vardu susiburia ir darbuojasi teisingumo labui“, – sakė Caritas direktorius, atkreipdamas dėmesį į popiežiaus Benedikto XVI enciklikos Caritas in veritate mintį, jog „meilės tarnyba turi vadovautis tiesa“.

Pasidalydamas 2009 m. karitatyvinėmis iniciatyvomis ir darbais, direktorius sakė, jog šioje tarnystės artimui srityje visuose Kauno arkivyskupijos dekanatuose iš viso darbuojasi 440 karitiečių, jiems į pagalbą ateina 226 savanoriai (arkivyskupijoje nedaug belikę parapijų, kur neveiktų Caritas skyriai). Tarp kitų svarbių veiklos sričių buvo paminėti 8 vaikų dienos centrai (Kaune, Rukloje, Jonavoje, Kėdainiuose). Juose socialiai apleistų šeimų vaikai gali ruošti pamokas, leisti laisvalaikį. Savaitgaliais vaikai maitinami Vilijampolės, Pal. J. Matulaičio, Krakių, Ukmergės parapijose. Projektu „Globa per atstumą“ ( su Čekijos Caritas) remiami beveik 100 socialinės rizikos šeimų vaikų. Kauno I dekanato „Sriubos“ valgykloje kasdien pamaitinama apie 600 asmenų, Petrašiūnų parapijoje – apie 200 asmenų. Arkivyskupijoje veikia 8 senelių arba globos namai, visuose dekanatuose karitietės nuolat lanko senelius, vienišus neįgaliuosius.

„Kaip ir ankstesniais metais į Caritas kreipiamasi pagelbėti materialiais dalykais. Džiugu, kad vis sėkmingiau pasidalijama su stokojančiais. Per metus buvo suaukota 45 t drabužių, apie 800 kg maisto produktų, buitinės technikos, žaislų. Tokiu būdu paramą gavo apie 10 tūkst. asmenų“, – sakė kun. V. Birjotas, paminėjęs ir akciją „Gerumas mus vienija“, kitas akcijas drauge su Lietuvos Caritas (pvz., per adventą arkivyskupijoje išplatinta 18 tūkst. žvakelių ir Caritas reikmėms gauta 18 tūkst. litų). Caritas direktorius gražiai atsiliepė apie vis aktyviau į solidarumo ir pagalbos vargstantiems akcijas, kaip antai: „Šiltos kepurės Afganistano vaikams“, „Maisto bankas“, įsitraukiančius moksleivius, studentus. Karitiečiai dalyvauja Lietuvos Caritas organizuotuose seminaruose, patirties semtasi ir per viešnagę Varmijos vyskupijoje (Lenkija).

„Pažvelgę į praėjusių metų Caritas veiklą vietose, turime daug kuo pasidžiaugti ir daug kur pamatome gyvą krikščionišką dvasią“, – pabrėžė direktorius, paminėdamas įvairiausiais būdais atliekamą tarnystę (pvz., Jonavoje suorganizuotas „Bėdų turgelis; Kėdainių karitietės ligoninės Naujagimių skyriui nuolat dovanoja pirštinių ir kojinių; jurbarkiečiai renka knygas ligoniams), Caritas padalinių pastangas bendradarbiauti su socialinės rūpybos skyriais, mokyklomis, nevyriausybinėmis institucijomis, žiniasklaida.

Pranešimo pabaigoje pristatyta ir išsami finansinė organizacijos ataskaita (beveik 90 tūkst. litų pajamos, gautos iš arkivyskupijos kurijos, juridinių asmenų, Kauno m. savivaldybės, užsienio projektų ir kt., buvo skirtos Caritas išlaidoms – jas sudarė per 91 tūkst. litų). Taip pat pasidalyta įžvalgomis, kaip geriau atsiliepti į karitietiškąjį pašaukimą, pvz., daugiau informacijos, sveiko džiaugsmo savo darbais teikti žiniasklaidai, į karitatyvinę veiklą įtraukti paramos gavėjus, ugdyti karitatyvinę savimonę ir kt.

Vieną Caritas veiklos sričių – dalyvavimą ES maisto dalijimo nepasiturintiems programoje aptarė atsakinga šios institucijos darbuotoja Onutė Virbašiūtė. Ji sakė, kad tokios paramos poreikis šiemet išaugo beveik dvigubai ir bus skirta (kovą laukiama pirmosios šiemet siuntos) gerokai per 60 tūkst. asmenų. Buvo pasidžiaugta rūpestingai, sąžiningai ir atsakingai dirbančiais paramos dalijimo organizatoriais, savanoriais, soc. darbuotojais seniūnijose, padėkota ir parapijų klebonams, priimantiems paramą į parapijų patalpas.

Lietuvos Caritas generalinio direktoriaus pavaduotoja Janina Kukauskienė aptarė organizacijos veiklos aktualiją – gaivinti karitatyvinę mintį parapijose, ugdyti žmonių atsakomybę už tai, kas vyksta aplinkui, ir veiklų solidarumą. Pasak prelegentės, Vilniaus parapijose jau remiamasi Italijos patirtimi rengiant užsidegusius šiai veiklai žmones, kurie vėliau aplink save buria kitus. „Tokios paramos iš užsienio, kaip buvo anksčiau, nebegalima tikėtis, reikia patiems ieškoti vidinių resursų“, – sakė J. Kukauskienė, atkreipdama dėmesį, jog ir Lietuvos Caritas siekia atrasti šiuo atžvilgiu veiksmingų tarnystės būdų.

Sveikinimo ir nuoširdų padėkos žodį arkivyskupijos karitiečiams tarė arkiv. S. Tamkevičius. Karitatyvinę tarnystę gerais darbais liudijant tikėjimą pagal svarbą ganytojas prilygino evangelizacijai ir atkreipė dėmesį, jog karitiečiai turėtų ne tik ištiesti materialios pagalbos ranką, bet ir ugdyti remiamų žmonių dvasią (ganytojas pasiūlė parengti ir jiems dalyti skrajutes, skatinančias juos būti dėkingus, mokytis duoti, o ne tik imti). Arkivyskupas išreiškė mintį, jog karitiečiai galėtų prisidėti ir prie kitos svarbios misijos – ugdyti pilietinę visuomenę, t. y. atsakingus, savo gyvenimą kuriančius, bet ne nuolat pačių išsirinktą valdžią kritikuojančius ir reikalaujančius visuomenės narius.

„Tai, kaip šiandien Lietuvoje gyvename, dar nėra patys didžiausi išbandymai, o Viešpats kviečia mus rūpintis šiandiena“, – sakė ganytojas, paragindamas karitiečius aktyviau, drąsiau padėti mažinti ypač dvasinį žmonių skurdą, kad aplink būtų kuo daugiau šviesos.

Konferencija baigta arkivyskupijos Caritas reikalų vedėjos ses. Viktorijos Maknauskaitės SJE ir direktoriaus kun. Virginijaus Birjoto padėka Caritas darbuotojams už nuoširdų kasdienį jų darbą, tarpusavio sutarimą, Dievo meilę, skleidžiamą žmonėms, bei pakvietimu į agapę.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt