į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno I dekanate paminėtas tikybos mokymo Lietuvoje 20-metis (2010.02.19)

Vasario 19 d. Kaune, Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje, vyko tikybos mokymo Lietuvos mokyklose 20-mečio minėjimas. Jame dalyvavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius, dekanato katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė, šio dekanato parapijose dirbantys tikybos mokytojai ir katechetai.

Renginys pradėtas mons. V. Grigaravičiaus sveikinimo žodžiu. Paskui vyko mokinių talentų konkursas. Jame menines programas pristatė 11-os parapijų mokiniai. Kiekvienai jų atstovavo viena grupė, laimėjusi pirmąją vietą talentų konkurse, kuris gruodžio–sausio mėnesiais vyko parapijose.

Talentų konkurse dalyvavo Kauno taikomosios dailės mokyklos šiuolaikinio šokio grupė NSK (Gerojo Ganytojo parapija), VšĮ VDU „Rasos“ gimnazijos moksleivės solistės I. Zasimauskaitė ir G. Valaišaitė (Pal. J. Matulaičio parapija), Palemono vid. mokyklos folkloro ansamblis „Bitula“ (Palemono parapija), Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos moksleivės solistės Gerda Liudvinavičiūtė ir Agnietė Svidinskaitė (Karmelitų parapija), Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos choras (Šančių parapija), Petrašiūnų parapijos jaunimo ansamblis, Kauno apskr. Aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro ugdytinės Modesta Masionytė ir Silvija Petkevičiūtė (Kristaus Prisikėlimo parapija), Kauno darželio-mokyklos „Šviesa“ mokinės šokėjos Danielė Giedraitytė, Emilija Railaitė ir Agnė Jusaitė iš Simono Daukanto vid. mokyklos (Šv. Antano Paduviečio parapija), Stasio Lozoraičio vid. mokyklos mokiniai – literatūrinės kompozicijos atlikėjai (Vilijampolės parapija); VšĮ Jėzuitų gimnazijos moksleivis akordeonistas Augustinas Rakauskas (Arkikatedra bazilika), Milikonių vid. mokyklos moksleivė solistė Jurgitos Ščėsnaitė ( Šilainių parapija) ir Sargėnų vid. mokyklos mokinės solistės Ugnė Umbraziūnaitė ir Gabrielė Morkūnaitė .

Dalyvių pasirodymus vertinusi komisija – mons. V. Grigaravičius, N. Kulėšienė, A. Lukaševičius, Metodinės tarybos narė Lina Brazienė, arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė Inga Rakauskienė – išrinko pasirodymą, kuris bus pristatytas tikybos mokymo 20-mečio minėjime Kauno arkivyskupijoje. Tai Kristaus Prisikėlimo parapijos atstovės, Kauno apskr. Aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro ugdytinės Silvijos Petkevičiūtės fortepijonu atlikta F. Miulerio „Audra“. Komisijos pirmininkas nugalėtojams įteikė prisiminimo prizą – knygą „Prisikėlimo šventovė. Jos istorija, praeitis ir dabartis“. Už krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą ir nuoširdų darbą padėkos buvo įteiktos ir 36 tikybos mokytojoms ir katechetėms. Savo darbo patirtimi mokykloje dalijosi ir liudijo tikybos mokytoja ekspertė Danutė Borutienė.

Renginio kulminacija buvo vakaro šv. Mišios bažnyčioje. Joms vadovavo mons. V. Grigaravičius, giedojo Karmelitų parapijos jaunimo choras.

Per pamokslą mons. V. Grigaravičius apžvelgė istorinį tikybos dėstymo Lietuvos mokyklose kelią, pasidalijo prisiminimais apie pirmuosius žingsnius, pasidžiaugė, kad per 20 metų dėstymo kokybė bendromis Švietimo ir mokslo ministerijos ir Bažnyčios pastangomis pasikeitė: „Šiandien mes galime džiaugtis kvalifikuotų, aukštas kategorijas turinčių tikybos mokytojų būriu. Kauno I dekanate šiuo metu tikybą dėsto 107 mokytojai: 4 kunigai, 10 vienuolių ir 93 pasauliečiai, iš kurių 3 ekspertai, 20 metodininkų, 45 vyresnieji mokytojai, kiti turi mokytojo kvalifikaciją. Tikybą pradinėse mokyklose renkasi apie 96 proc., o vyresnėse – apie 60 proc. moksleivių. Dėl to padaugėjo vaikų, priimančių Pirmąją Komuniją, jaunos šeimos krikštija vaikus, bažnyčiose pagausėjo jaunų žmonių, o prieš šventes jauni žmonės priima Atgailos sakramentą.“

Dekanas priminė, kad mokytojo, kaip ir kunigo, pašaukimas yra labai atsakingas, nes tikybos mokytojas atsakingas už vaiko dvasinį pasaulį, turi galimybę iš arčiau jį pažinti. Atkreiptas dėmesys, kad šiandieninio pasaulio sumaištyje yra daug apleistų, meilės nepatyrusių sielų, kuriose klesti blogis. Dažniausiai tokie vaikai grubūs, nemalonūs, atstumiantys, su jais niekas nenori bendrauti, todėl tikybos mokytojai ir katechetai paraginti jiems daugiau skirti dėmesio. Dekanas teigė, kad nors šiandien turime tikybos vadovėlius, sukurta įvairios dėstymo metodikos, niekas negali atstoti mylinčios mokytojo širdies, nuoširdaus jo žodžio.

Atnašų procesijoje Gerojo Ganytojo parapijos atstovai prie altoriaus atnešė knygų „Dievo kalba“ ir „Jėzus“. Jas pasibaigus Eucharistijos šventimui dekanas mons. V. Grigaravičius padovanojo KMC vadovams. Atnašas nešė .

Nuo vasario 18 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje eksponuojama nuotraukų, atspindinčių tikybos mokytojų ir katechetų veiklą dekanato mokyklose ir parapijose, paroda.

Maloniai kviečiame joje apsilankyti.

Ses. Inga Rukaitė FMA, Gerojo Ganytojo parapija

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt