į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Padėka Dievui už Lietuvos laisvės dvidešimtmetį arkikatedroje bazilikoje (2010.03.11)

Kovo 11 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje iškilminga Eucharistijos liturgija paminėtas Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetis. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, gausus būrys dvasininkų. Padėkoti Dievui už tėvynės laisvę arkikatedroje gausiai susirinko miesto visuomenės, valdžios žmonių. Malda ir giesmė Viešpačiui sklido ir iš gausaus jaunimo būrio: pamaldose dalyvavo Kauno mokyklų moksleivių, miesto akademinės bendruomenės narių.

Per pamokslą arkivyskupas sveikino visus, menančius jaudinančias pirmąsias, jau garbinga, bet nepamirštama istorija tapusias tėvynės nepriklausomybės akimirkas, sveikino jaunimą, nepažįstantį prievartos, visus, kurie per 20 metų savo pilietine pozicija prisidėjo prie Lietuvos žmonių gerovės, ir tuos, kurie, deja, nejaučia palaimingo laisvės veikimo. „Lietuvos nepriklausomybės 20-mečio džiaugsmą temdo ne tiek ekonominiai sunkumai, kiek stoka meilės, tarpusavio supratimo ir vienybės“, – sakė ganytojas, apgailestaudamas, kad dalis žmonių yra pametę laisvo gyvenimo kryptį. Jiems, pasak ganytojo, vertėtų įsiklausyti į pranašo Jeremijaus raginimą: „Galybių Viešpats kalba taip: <...> Klausykite mano balso! Tada aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta. Eikite visur tik tuo keliu, kuriuo jums įsakau, idant jums sektųsi“ (Jer 7, 21– 23).

„Atverkime širdis vilčiai ir meilei, nes nusivylimo, skaudaus neteisingumo jausmo sukeltas pyktis, priešiškumas savo Nepriklausomai valstybei yra blogis. Turime jį kaip galėdami tvardyti, nes jis neleidžia pasinaudoti laisve, užauginti ir skinti laisvės vaisių“, – ragino arkivyskupas, cituodamas Lietuvos vyskupų laišką Padėkos už laisvę metams ir kviesdamas dalyvauti maldos akcijoje už Lietuvą bei kasdienėmis pastangomis kurti aplink save ramybės, meilės ir vilties kupiną aplinką (visą pamokslą žr. http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/index.html).

Vėliau bendruomeninėje maldoje prašant Viešpaties apdovanoti malonių gausa, be kitų maldavimų, išsakytas ir šis: „Melskimės už tėvynę Lietuvą, kad jos piliečiai ir valdžios žmonės visuomet sugebėtų prisiimti atsakomybę sąmoningai ugdyti gyvybės kultūrą visuomenės gerovei, branginti laisvę ir teisingumą.“

Atnašų procesijoje miesto vadovai nešė Kauno herbą ir Lietuvos valstybinę vėliavą, skiriamus Jono Pauliaus II piligrimų centrui bei arkikatedrai. KMU, VDU ir KTU bendruomenės nariai valstybinę vėliavą dovanojo arkivyskupijos institucijoms, o šeima atnešė kasdienės duonos kepalą ir gėlių.

Iškilmingos liturgijos pabaigoje ganytojišką palaiminimą priėmę pamaldų dalyviai, jaunimas, išsirikiavę spalvingoje eisenoje, iš arkikatedros Vilniaus gatve patraukė į miesto centrą, kur gyva grandine skambančiais laisvės varpeliais sujungė Laisvės alėją, Vienybės ir Nepriklausomybės aikštes, džiaugėsi, sveikino vieni kitus gražiosios laisvo gyvenimo sukakties proga.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt