į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Šv. Juozapo iškilmės ir evangelizacinis savaitgalis Kėdainiuose (2010.03.19–21)

Kovo 19 d. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje vyko titulinių Šv. Juozapo atlaidų iškilmės. Pagrindinių šv. Mišių liturgijai vidudienį vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Kėdainių dekanato ir kiti kunigai svečiai. Sausakimšoje bažnyčioje pamaldų dalyviai meldė šv. Juozapo užtarimo prašydami malonių Lietuvos šeimoms ir parapijai.

Arkivyskupas sakė, kad Šv. Juozapo šventė Bažnyčiai yra labai svarbi ir brangi, nes šis šventasis yra ir šeimų, ir Bažnyčios globėjas. Per pamokslą buvo pasidžiaugta, kad Šv. Juozapo iškilmės įgyja savo tikrąją reikšmę, be to, šventasis, kurio maloningasis paveikslas puošia didįjį minėtosios Kėdainių bažnyčios altorių, buvo pristatytas kaip pareigingumo, nuolankumo pavyzdys daugumai vyrų. Ganytojas linkėjo, kad pamaldumas šv. Juozapui augtų ne tik Kėdainiuose, bet ir visoje Lietuvoje. Kėdainių dekanas kun. Gintaras Pūras pamaldų pabaigoje nuoširdžiai dėkojo vyskupams, broliams kunigams ir visiems, atvykusiems į vis garsesnius Šv. Juozapo atlaidus šioje piligriminėje arkivyskupijos šventovėje.

Iškilmių šv. Mišiose patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai, kurie drauge su arkivyskupijos Jaunimo centro komanda jau penktadienį atvyko į evangelizacinį renginį, tą savaitgalį surengtą Kėdainiuose.

Nuo ankstyvo šeštadienio ryto seminaristai ir Jaunimo centro atstovai pasklido po Kėdainių miesto mokyklas. Buvo dalijamasi liudijimais, pasakojama apie tikėjimo kilnumą ir grožį. Kartu su seminaristais evangelizacine patirtimi dalijosi ir Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas. Ne vienoje mokykloje mokiniai tiesiog gaudyte gaudė kiekvieną žodį, kiekvieną judesį, netgi negirdėdami skambučio į pertrauką. Buvo pabendrauta ir su sąvartyno gyventojais.

Po pietų renginio dalyviai lankydamiesi įvairiose miesto vietose kvietė sutiktus miestiečius atvykti į Šv. Juozapo bažnyčią ir melstis už save ir Kėdainius. Žinoma, ne visų kėdainiškių namų durys buvo atvertos, tačiau nereto, galbūt sutikto gatvėje ir nepasididžiavusio ateiti į savo parapijos šventovę žmogaus akyse pasirodydavo ašaros. Vakare pusantros valandos Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje už Kėdainių miestą dalyvavo nemažas būrys parapijiečių, jaunimo. Adoracijos maldai ir giesmei vadovavo kun. E. Murauskas, seminaristai ir Jaunimo centro atstovai.

Evangelizacinis savaitgalis baigėsi sekmadienio šv. Mišiomis. Joms vadovavęs parapijos klebonas kun. G. Pūras dėkojo patarnavusiems klierikams, giedojusiam arkivyskupijos Jaunimo centro choreliui bei visiems, padėjusiems surengti evangelizacinį savaitgalį mieste. Vėliau agapėje parapijos jaunimas, klierikai, kupini malonių evangelizacijos savaitgalio įspūdžių, ir juos mielai priėmusios bei apgyvendinusios šeimos dar pabendravo. Svečiams buvo prisegti ženkliukai su šv. Juozapo atvaizdu.

Kauno kunigų seminarijos bendruomenė liko dėkinga Kėdainių dekanui kun. G. Pūrui, parapijos bendruomenei, visiems, priėmusiems šio renginio dalyvius po savo stogu ir nepabūgusiems dalytis duona bei meile.

Parengta pagal Žydrės Pranevičiūtės ir Nerijaus Pipiro pranešimus

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt