į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kryžiaus kelio eisena Kaune (2010.04.03)

Didžiojo penktadienio vakare, po Kristaus kančios pamaldų arkikatedroje ar kitose miesto bažnyčioje, tikintieji gausiai dalyvavo tradicinėje Kryžiaus kelio eisenoje, viešai paliudydami savo tikėjimą ir ištikimybę Viešpačiui, įsijausdami į jo kryžiaus kančią ir mirtį, atgailaudami už savo ir kitų žmonių nuopuolius.

Kryžiaus kelio eisena prasidėjo 20 val. nuo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios, tęsėsi Laisvės alėja bei Vilniaus gatve ir baigėsi arkikatedroje bazilikoje. Eisenai vadovavo ir šventąjį kryžių nešė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Viešpaties kančios kelią, su degančiomis žvakėmis rankose, drauge giedodami ir melsdamiesi ėjo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, mieste tarnaujantys kunigai, Kauno kunigų seminarijos klierikai, pašvęstojo gyvenimo broliai ir seserys, minia tikinčių miesto gyventojų, daug jaunimo, nepabūgusių lietaus ir žvarbaus vėjo. Jie visi įvadinį žodį tarusio mons. Adolfo Grušo buvo paraginti įsimąstant į Kryžiaus kelio stotis įsijausti į Jėzaus kančią, kurią ir visais laikais sukelia žmonių daromas blogis, prisiminti ir savo tėvynės sunkumus, skaudžią laisvės kainą.

Sustojus keturiolikoje stočių Šventojo Rašto skaitinius skaitė kun. Artūras Kazlauskas, mąstymus – diakonas Gytis Stumbras, maldavimus – Darius Chmieliauskas. Giedojimui vadovavo ses. Celina Galinytė OSB.

Kryžiaus kelio eisenai po pusantros valandos kelio pėsčiomis pasibaigus arkikatedroje, arkivyskupas padėkojo ištvermingiesiems, tą vakarą tikrai pasiaukojimo blogomis oro sąlygomis nestokojusiems eisenos dalyviams.

„Šis Kryžiaus kelias, nors ir netobulai, atkartojo kelią, kuriuo ėjo Kristus. Tegul ši auka palaimingai išsiskleidžia jūsų ir jūsų artimųjų gyvenime“, – sakė ganytojas, palaimindamas visus šventojo Kryžiaus relikvija.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt