į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Malda už lenkų tautą ir jos žuvusiuosius arkivyskupijoje (2010.04.11)

Balandžio 10 d. pasklidus skaudžiai žiniai apie netikėtą tragišką Lenkijos Respublikos Prezidento bei jo žmonos, taip pat daugybės aukštų šios valstybės valdžios žmonių bei hierarchų žūtį lėktuvo katastrofoje, Lietuvos vyskupai perdavė užuojautą Lenkijos Bažnyčiai, Valstybės vadovams bei visiems jos žmonėms. Už žuvusiuosius bei skaudžią netektį patyrusią lenkų tautą Lietuvos žmonės buvo ganytojų paraginti melstis Dievo Gailestingumo sekmadienį (išsamiau žr. http://katalikai.lt/index.php?id=9&nid=4164). 

„Šiose Mišiose patikėkime Dievo Gailestingumui ne tik prie Katynės žuvusį Lenkijos Prezidentą ir jį lydėjusius aukštus asmenis. Patikėkime Dievo Gailestingumui bolševikų sušaudytus per 20 tūkst. Lenkijos karininkų, kuriuos prezidentas norėjo pagerbti. Patikėkime Dievo Gailestingumui visus, kurie dėl šių tragiškų įvykių labai kenčia“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius per pamokslą Vilniuje, Dievo Gailestingumo šventovėje (visą tekstą žr. http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/index.html).

Sekmadienį, prašant Viešpaties Gailestingumo ir jo malonės lenkų tautai ištverti ištikusią tragediją, melstasi daugumoje arkivyskupijos bažnyčių, kai kur buvo skaitomas Lietuvos vyskupų paraginimas malda palaikyti didį skausmą kenčiančius.

Kauno lenkų bendruomenė drauge meldėsi sekmadienio ryto šv. Mišiose Šventojo Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje; išsamiau žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1455).

Šiomis intencijomis tris Lietuvoje paskelbto  gedulo dienas meldžiamasi ir Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Lenkų tautos žuvusiesiems Dievo gailestingumo melsta ir Šiluvoje, balandžio 13-ąją švenčiant Marijos dieną. Šv. Mišias aukojo keletas Lietuvos vyskupų, 40 kunigų. Pamokslą pasakė arkiv. S. Tamkevičius. Išsamiau žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=412.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt