į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno arkivyskupijos kunigų rekolekcijos-piligrimystė (2010.04.20–23)

Kunigų metų proga balandžio 20–23 d. Kauno arkivyskupijos dvidešimt du kunigai, du Jėzaus Draugijos nariai ir penki Propedeutinio kurso seminaristai drauge su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi dalyvavo piligrimystėje–rekolekcijose. Rekolekcijas vedė tėvai jėzuitai – Aldonas Gudaitis SJ ir Mindaugas Malinauskas SJ. Rekolekcijų konferencijos, Dievo tautos liturginės valandos ir Rožinis buvo kalbamas važiuojant iš vienos šventovės į kitą.

Kunigai važiavo Jono Pauliaus II piligrimų keliu. Pirmąją dieną jie aplankė Vilniaus arkikatedrą, Dievo Gailestingumo šventovėje šventė Mišias, vėliau lankė Trakų bei Pivašiūnų bažnyčias ir Marijampolės baziliką. Šiluvoje vyko Švč. Sakramento adoracija. Kitą dieną  kunigai lankė Tytuvėnų bažnyčią, Telšių katedrą ir Žemaičių Kalvarijos baziliką, kurioje šventė Mišias. Aplankę Kryžių kalną ir Šiaulių katedrą bei naujai pastatytą Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, piligrimai vėl sugrįžo į Šiluvą.

Trečioji rekolekcijų diena vyko Jono Pauliaus II dvasiniame centre. Rekolekcijų metu arkivyskupas S.Tamkevičius pristatė kunigų: Juozo Zdebskio, Stanislovo Rimkaus, kan. Stanislovo Kiškio bei vyskupų: Vincento Borisevičiaus, Pranciškaus Ramanausko ir arkivysk. Teofiliaus Matulionio kunigiškos bei vyskupiškos tarnystės liudijimą. Piligrimus svetingai priėmė Birštono bei Žemaičių Kalvarijos klebonai. Kunigai džiaugėsi galimybe ne tik atlikti rekolekcijas, bet ir aplankyti brangias Lietuvos šventoves, sujungtas Jono Pauliaus II piligrimų kelyje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025 (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt